Kuntoutuspalvelut

”Omanlainen elämä – oikealla hetkellä sopivasti tukien”

Tuotamme laadukasta ja ammattitaitoista diagnostiikkaa sekä terveyttä, työ- ja toimintakykyä parantavia ja omatoimisuuteen ohjaavia kuntoutuspalveluja yhdenmukaisin periaattein.

Kuntoutuminen rakentuu asiakkaan voimavaroihin ja on suunnitelmallista, asiakkaalle tärkeisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. 

Kuntoutuspalveluiden maksut perustuvat lainsäädäntöön. Maksuttomia palveluita ovat:

  • alle 18-vuotiaiden kuntoutuspalvelut
  • arviointi- ja ohjauskäynnit
  • ryhmäkäynnit
  • veteraanikuntoutus.Yhteystiedot

Kanslia
Osastonsihteerit
puh. 040 653 4254


Apulaisosastonhoitaja
Ulla-Maija Jokela
puh. 040 653 4350

Kuntoutussuunnittelija
Marja-Leena Mattila
puh. 040 653 4423

Osastonhoitaja
Jari Peräneva
puh. 040 653 4461

Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden kuntoutus
Anu Riutta-Huopana
puh. 040 806 8417

Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus
Jouni Kauppinen
puh. 044 730 7635

Vastuualuejohtaja, aikuisten / työikäisten kuntoutus, fysiatria ja kroonisen kivun hoito ja kuntoutus, apuvälinekeskus
puh. 040 804 5103

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja
Katja Tuliniemi
puh. 040 653 4254 (osastonsihteeri)