Heimbo

Heimbo on tehostettua palveluasumista, jossa on 13 vuokra-asuntoa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen, kodinomaisen ja viihtyisän ympäristön sekä laadukkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Meidän eettiset arvomme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote. Haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista.

Hoitotyöstä vastaa palveluesimies ja sairaanhoitaja. Lisäksi Heimbossa työskentelee perus- ja lähihoitajia. Lääkäripalvelut ostetaan Doctagonilta.

Maksut koostuvat vuokrasta, ateria-, perus-, vaatehuolto- ja perustarvikepakettimaksusta sekä hoitomaksusta, joka lasketaan bruttotuloista. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut ja vaatekulut.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea hoitotukea ja asumistukea. 

Vammaispalvelu myöntää kuljetuspalveluja myös palveluasiakkaalle.

Yksikön paikkoja haetaan Soiten SAS-hoitajan kautta. Esitteitä saa yksiköstä.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuden Heimbossa joka toinen torstai klo 14.15. Tarkempaa ajankohtaa voi kysyä hoitohenkilökunnalta. Erilaisia musiikkitapahtumia ja muuta ohjelmaa järjestää paikalliset vapaaehtoiset.

Yhteystiedot


Heimbo
Hörbyntie 8
68700 TEERIJÄRVI

Palveluesimies
Ulla Forsbacka
puh. 040 489 2301

Vastaava sairaanhoitaja
puh.  040  806 5841

Kanslia, henkilökunta
puh. 040  806 5841

Asukkaat
puh. 040 806 5844
Faksi  (06) 822 3476

LINKIT