Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kotihoito järjestetään yksilöllisesti ja hoidon- ja hoivan tarpeen mukaisesti, jonka perusteena on asiakkaan toimintakyky ja terveys kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle.

Kodin ylläpitosiivouksiin asiakas ohjataan käyttämään yksityistä palveluntuottajaa.

Kotihoito on säännöllistä silloin, kun asiakas saa kotihoitoa vähintään kerran viikossa.

Kotihoito käsittää kuusi kotihoidon aluetta, joilla toimii palveluesimiehen alaisuudessa moniammatillisia tiimejä.

Tiimeissä työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.


Liitteet:

Kotihoidon kriteerit

Tarkista koti turvalliseksi - ESITE


oMAVALVONTASUUNNITELMAT:

Kotihoito Itäinen omavalvontasuunnitelma

Kotihoito eteläinen omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Kokkola

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus
puh. 044 730 8216

Palveluesimies
Marjo Kero-Järvilä 
puh. 044 730 7616


Kotihoito Eteläinen /  Palveluesimies
Päivi Akolahti
puh. 044 780 9470 


Kotihoito Läntinen / Palveluesimies
Petra Witick
puh: 044 780 9662


Kotihoito Itäinen / Palveluesimies
Marita Hakala 
puh. 044 780 9274 

 
Kotihoito Pohjoinen / Palveluesimies
Sirkka-Liisa Niemi 
puh. 050 354 9769


Kuusikumpu / Senioriasuminen
Palveluesimies
Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007


Kruunupyy

Kotihoito Kruunupyy / Palveluesimies
Åsa Rönnqvist
puh. 050 310 5035 


Kanslisti, laskutus, Kruunupyy
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843Jokilaaksot

Perhonjokilaakson kotihoito
Karita Eteläperä
puh. 040 804 5926


Lestinjokilaakson kotihoito
Mervi Salonen
puh. 040 804 2440Kotihoidon palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749