Ennakoivat avopalvelut

Ennakoivissa avopalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli siitä, ettei ikääntynyt henkilö selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa.

Omais- ja perhehoitokeskusten sekä Ennakoivien avopalveluiden keskeinen tehtävä on omalta osaltaan keskittyä ikäihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kontaktien ylläpitämiseen sekä verkostoihin kodin ulkopuolella. Päätavoitteena on turvallisen kotiasumisen mahdollistaminen tukipalveluiden keinoin, kotihoidon tukeminen sekä palvelu- ja laitosasumiseen siirtymisen pitkittäminen. Omaishoitajuuden tukeminen on merkittävä osa ennakoivia avopalveluita. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on ylläpitää voimavaroja, terveyttä, vireyttä, toimintakykyä ja hyvää arkea asiakkaan omassa kodissa.

Asiakkaan kotona tehtävissä palveluntarpeen arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden (terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys, kipu) kartoittaminen. Kotikäynnin aikana tehdään myös yhteistyössä asiakkaan kanssa asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan mahdollisten apuvälineiden ym. tarve. Arvioinnit suoritetaan testein, keskustellen ja havainnoiden. Saatua tietoa hyödyntämällä asiakkaalle suunnitellaan ja käynnistetään hänen tarvitsemat palvelut. Soiten ennakoivissa avopalveluissa käytetään RAI- tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Arviointikäynnit ovat asiakkaalle aina maksuttomia.


Liitteet:

Ennakoivat avopalvelut ja kriteerit

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje kriteerit ja hinnasto

Tarkista koti turvalliseksi ESITE

Kirje Tuntemattomalle asiakkaalle

Omaishoidontuen hakemus

RiksapyöräYhteystiedot

OMAIS- JA PERHEHOITOKESKUKSET SEKÄ ENNAKOIVAT AVOPALVELUT

Kokkola:

Tehtaankatu 27 (toimintakeskus Tervakartanon alakerta, sininen kerrostalo)


Palveluesimies
Heidi Lindqvist
puh. 040 806 5958 

Palveluesimies
Merja Mäki
puh. 040 806 5478 

Palveluohjaaja
Eija Lahti
puh. 044 730 7649 

Palveluohjaaja
Sanna Sjöwall 
puh. 040 806 5449 

Palveluohjaaja
Vappu Laine
puh. 044 780 9403

Palveluohjaaja
Pia Sorvisto 
puh. 040 806 5150 


Lestijokilaakso
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151


Kälviä, Lohtaja ja Ullava
Kälviäntie 24 (Kälviä)


Perhonjokilaakso
(Halsua, Perho, Kaustinen, Veteli)
Koulutie 33, 69700 Veteli

Palveluohjaaja
Koulutie, Veteli
Puh. 040 804 5420


Kruunupyy
Hörbyvägen 2, 68700 Teerijärvi


Palveluohjaaja
Helen Forsbacka
puh. 040 4882 987

Palveluohjaaja
Mona Häggblom
puh. 040 4892303

Palveluohjaaja 
Ellinor Engblom
puh. 050 3471 331


Ennakoivat avopalvelut
palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh:  040 8065 457