Päihdepalvelut

Päihdehuolto on lakisääteistä toimintaa, jolla:

  • ehkäistään ja vähennetään päihdyttävien aineiden (alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden) väärinkäyttöön liittyviä sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä haittoja sekä
  • edistetään ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta

Päihdetyöntekijä auttaa päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään erilaisissa päihde-, huume-, lääke- ja peliriippuvuuksissa. Palvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä.

EU-direktiivin mukaisen päihderiippuvuuden arvioinnin ajokelpoisuuden varmistamiseksi suorittaa päihdehuollon sosiaalityöntekijä yhteistyössä terveyskeskuslääkärin kanssa.

Kokkolassa päihdehuollon palveluista selviämis- ja vieroitushoito, avokuntoutus (nuoret, aikuiset), laitos-ja perhekuntoutus, sekä peliongelman hoito on keskitetty Päihdekeskus Porttiin. Palvelun tuottaa Ventuskartano r.y.


Pelaatko liikaa ?

Linkkejä:

Peluuri auttaa kun pelaaminen on muodostunut ongelmaksi. Peluuri on valtakunnallinen ja maksuton palvelukokonaisuus pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville. 

Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus


Asumispalvelut

Kokkolan kaupunki ostaa kokkolalaisille päihdeasiakkaille tarkoitetut asumispalvelut Ventuskartano r.y:ltä, Asuntokoti Hermannista (Herman Renlundinkatu 1). Hermannissa   on 25 huonetta, joista 3 sopii liikuntarajoitteisille.


Avokuntoutus

Aikuiset

A-klinikka antaa moniammatillista apua päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville sekä mahdollisuuksien mukaan heidän läheisilleen. Ongelmat voivat liittyä alkoholiin, huumeisiin, lääkkeisiin, peli- tai muuhun riippuvuuteen tai näiden yhdistelmiin. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja hoidossa korostuu luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Asiakkaaksi voi ilmoittautua ilman lähetettä ja vastaanotolle voi halutessaan tulla myös perheen/ läheisen kanssa. Palvelut ovat maksuttomia Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan asukkaille.

Nuoret

Nuotta tarjoaa apua nuorille ja heidän perheilleen, kun huolena on nuoren päihde- tai riippuvuusasiat. Yhteydenottoa toivotaan mielellään jo varhaisessa vaiheessa eikä ongelman tarvitse olla vakava avun hakemiseksi. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Hoidon perustana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Päihteen käyttö nähdään vain osana nuoren ja hänen läheistensä elämässä. Hoidossa huomioidaan nuoren ja hänen perheensä koko elämäntilanne ja jokaisen asiakasperheen kanssa sovitaan heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Nuotta on nuoren tukena niin pitkään kuin tarvitaan.


Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutus on tarkoitettu päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen. Yhteistyössä avohoidon kanssa asiakkaalle pyritään luomaan pitkäjänteinen tuki kuntoutumisprosessiin.


Selviämishoito

Selviämishoito on tarkoitettu lyhytaikaista toipumista varten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille. Selviämishoidolla pyritään turvaamaan henkilön terveys tai turvallisuus tilanteissa, joissa hän ei päihtymystilan vuoksi kykene huolehtimaan itsestään.


Vieroitushoito

Vieroitushoidolla tarkoitetaan runsaan, pitkään jatkuneen päihteidenkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on pysäyttää päihteiden käyttökierre, ehkäistä ja hoitaa vierotusoireita sekä luoda edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle.


Avokatkaisuhoito

Avokatkaisuhoidolla tarkoitetaan samaa kuin vieroitushoidolla, mutta hoito tapahtuu avohoitona. Avokatkaisun aikana asutaan kotona. Hoitoon voi tulla myös ennaltaehkäisevästi, kun epäilee päihteiden käytön riistäytyvän hallinnasta. Avokatkaisu sopii silloin, kun päihteiden käytöstä aiheutuneet vieroitusoireet eivät edellytä jatkuvaa seurantaa ja ympärivuorokautista hoitoa.


Opioidikorvaushoito

Portissa totetaan myös opioidiriippuvuuden korvaushoidon tarpeen arviointi ja korvaushoidon lääkkeellinen toteutus.


Terveysneuvontapiste Vaihtari

Terveysneuvontapiste Vaihtari tarjoaa anonyymisti palveluita suonensisäisesti huumeita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat voivat vaihtaa käyteteyt ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin (max 60kpl/krt.)
Vaihtarissa annetaan myös terveysneuvontaa sekä hoitoonohjausta.
Palvelut ovat maksuttomia sekä luottamuksellisia. Vaihtari on auki joka maanantai terveyskeskuksen H-siivessä klo 16-17.30.Yhteystiedot

Päihdekeskus Portti

Osoite: Terveystie 4, 67200 Kokkola
Puh. 040 806 8101 (keskus)
Fax.  06 835 2245

Puh. 040 806 8111
tai 040 806 8112 (selviämis-/vieroitushoito)


Hallinto ja erityispalvelut
Toiminnanjohtaja Tuija Tuorila
040 502 8816
Tuula Påvall, toimistonhoitaja
puh. 040 806 8100
fax (06) 835 2244

Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutuksen varaukset               
puh. 040 806 8100                                    
Pauliina Jylhä, laitoskuntoutuksen vastaava työntekijä
puh. 040 806 8107

Avokuntoutus (A-klinikka & Nuorten tuki-ja neuvontapiste Nuotta)
Avokuntoutus
puh. 040 806 8101
Petri Nikula,
avokuntoutuksen vastaava työntekijä
puh. 040 489 2014

Asuntokoti Hermanni                     
Herman Renlundinkatu 1
67100 Kokkola                                         
puh. 040 806 8121 tai 040 806 8122
Taina Lieska, asuntokodin vastaava työntekijä                                                  
puh. 040 806 8120


Päihdehuollon sosiaalityöntekijän vastaanotto

Päihdehuollon sosiaalityöntekijän vastaanotto edellyttää aina ajanvarausta asiakkaalta itseltään tai yhteistyökumppanilta.

Päihdehuollon sosiaalityöntekijä:
Kalle Pokela

Ajanvaraukset:
ma-pe klo 8-15, puh. 040 804 2813Vastaanotot jokilaaksoissa

Kannus: maanantai, tiistai

Toholampi: keskiviikko

Kaustinen: torstai, perjantai (paitsi kuukauden 1. ja 3. torstai)

Perho: kuukauden 1. ja 3. torstai

Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti edellä mainitut, mutta asiakastilanteesta riippuen muutokset Perhon ja Ha-Ka-Ve -alueella ovat mahdollisia.


Päihdepalvelut, vastuualuejohtaja
Anne Linna
puh. 06 826 4111 (keskus)


SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES

Selviämis- ja vieroitushoitoyksikkö:
Tina Sandström
Keski-pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-15.30
puh. 044 723 2309

Avokuntous, laitoskuntoutus ja asuntokoti Hermanni
Helinä Jokitalo
Terveystie 1
67200 Kokkola
Puh. 044 7250 598
sosiaaliasiamies(at)centria.fi