Soiten lastensairaala

Soiten lastensairaala on toiminnallinen kokonaisuus, jossa huolehditaan Keski-Pohjanmaan ja lähialueiden vaativasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta.

Soiten lastensairaalan yksiköitä ovat:

 • Lasten ja nuorten poliklinikka sekä päiväsairaala
 • Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon päivystys
 • Lasten ja nuorten osasto 
 • Vastasyntyneiden teho ja valvonta 
 • Naisten ja lasten avosairaala (Lasten kotisairaala ja Kätilö-poliklinikka)
 • Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka
 • Pikkulapsipsykiatrian työryhmä
 • Lastenpsykiatrian osasto 14
 • Nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • Syömishäiriötiimi Verso
 • Nuorisopsykiatrian osasto 17
Lastensairaalassa hoidamme lapsia ja nuoria noin 16 vuoden ikään asti ja kroonisten tautien osalta jopa 18 vuoden ikään asti.

Lastensairauksien erikoisalojen synty ja kehittyminen perustuvat siihen, että lapsuuden aikana sairauksien kirjo, syyt ja synty, hoito sekä ennuste eroavat ratkaisevasti aikuisten sairauksista. Lapsuuden syvin olemus on fyysinen sekä henkinen kehitys ja kasvu. Vakavat sairaudet aiheuttavat tälle kokonaiskehitykselle merkittävän uhan. Lapsen sairaus vaarantaa vanhemman ja lapsen symbioottisen suhteen. Lasten sairaanhoidon toimijoilta edellytetään siten erityistä osaamista lapsen kasvun ja kehityksen vaalimisessa sekä perheen huomioimisessa.

Lapsen onnistunut hoito edellyttää monien ammattilaisten asiantuntemusta.Lasten lääketieteellisestä hoidosta Soiten lastensairaalassa vastaavat lastentautien erikoislääkärit tarvittaessa muiden erikoisalojen erikoislääkäreiden kanssa. Hoito toteutetaan aina lapsen yksilöllinen tarve huomioiden tiiviissä yhteistyössä mm. lastenpsykologin, lasten-/nuorisopsykiatrisen sairaanhoitajan, lastenfysioterapeutin, lasten kuntoutusohjaajan, ravitsemussuunnittelijan, lasten diabeteshoitajan, lasten sosiaalityöntekijän, lasten puheterapeutin ja lasten toimintaterapeutin kanssa. Hoitotyön asiantuntijoina lapsen hoidossa ovat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Osastolla he tekevät vuorotyötä. Tavoitteena on, että samat hoitajat hoitaisivat lasta koko hoitojakson ajan. 

Soiten lastensairaala toimii myös läheisessä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa (neuvolat, terveyskeskukset, sosiaalitoimi) tavoitteena kokonaisvaltaiset ja oikea-aikaiset lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut.


Yhteystiedot

Soiten lastensairaala K-PKS:n
0. kerroksessa, a- ja d-siivessä
(opaskartta).

Kanslia / Lasten ja nuorten osasto
puh. (06) 826 4200


Hoitoon liittyvät asiat:

Lastenpoliklinikka
sairaanhoitaja,
puh. 040 653 4023
puhelinaika: ma-to klo 13.30-14.30
ja pe klo 13-14


Osastonsihteeri / Lasten ja nuorten osasto
puh. 040 653 4459
puhelinaika: ma-to klo 13-15 ja 
pe klo 13-14

Osastonsihteeri / Lastenpoliklinikka
puh. 040 653 4315
puhelinaika: ma-to klo 13-15 ja 
pe klo 13-14


Apulaisosastonhoitaja
Lasten ja nuorten osasto
Harriet Hedström
puh. 040 653 4075 


Apulaisosastonhoitaja
Lasten ja nuorten osasto
Jenni Rintala
puh. 040 653 4077


Osastonhoitaja
Anna-Leena Hohenthal
puh. 040 804 4466


Palvelualuejohtaja

Lasten ja nuorten osasto / Lastenpoliklinikka
Heidi Pettersson
puh. 040 653 4078


Ylilääkäri

Andreas Blanco Sequeiros
puh. 040 653 4002