Lumikonkoti

Lumikonkoti on asumispalveluyksikkö Kokkolassa aikuisille lievästi- ja keskivaikeasti kehitysvammaisille. Lumikonkodissa toteutetaan myös lasten tilapäishoitoa. Lumikonkoti on perustettu vuonna 1995 ja se sijaitsee Koivuhaan asuinalueella, n. 4 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. 

Lumikonkodin tilat ovat sijoittuneena kolmikerroksisen kerrostalon kahteen alimpaan kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa on asunnot kuudelle vakituiselle asukkaalle sekä yhteiset oleskelutilat, sauna ja keittiö. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat myös lasten tilapäishoidon tilat, erillään aikuisten puolesta. Tällä hetkellä paikkoja  on neljälle lapselle kerrallaan. 


Lumikonkodin toiminta-ajatus ja arvot

Lumikonkodin toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaista asumispalvelua, jossa asukkaat osallistuvat päivittäisiin askareisiin omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan. Tavoitteena on luoda turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö, joka ylläpitää ja tukee asukkaiden omatoimisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Siihen kuuluu itsenäisiin valintoihin tukeminen ja osallisuus omaan elämään liittyviin asioihin. Toiminnassa tuetaan osallistumista työ- ja päivätoimintaan sekä kannustetaan osallistumaan virikkeellisiin vapaa-ajan toimintoihin. Lumikonkoti mahdollistaa myös lasten tilapäishoidon, jolla tuetaan perheiden jaksamista.

Toiminnan arvoja ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja ihmisen kunnioittaminen.


Lumikonkodin arki ja henkilökunta

Lumikonkoti tarjoaa asukkailleen heidän jokapäiväisessä elämässään tarvitsemansa palvelut kuten ateriat, saunan ja vaatehuollon. Ammattitaitoisen henkilökunnan apu on saatavilla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluu palveluesimies, sairaanhoitaja, ohjaajia sekä ravitsemistyöntekijä.


Lumikonkodin tukiasunnot

Lumikonkodin itsenäiset tukiasunnot sijaitsevat asumisyksikön toisessa kerroksessa. Asuntoja on kahdeksan. Tukiasukkailla on käytettävissään myös yhteistilat, joihin kuuluu mm. keittiö, sauna ja televisionkatselutila. Tukea tarjotaan tukiasunnoissa asuville henkilöille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Yhteystiedot


Käyntiosoite:
Oravankatu 4B
67800 Kokkola

Palveluesimies
Satu Karikka

Puh. 040 488 2828

Asumisyksikkö

Puh. 044 780 9883

Lasten tilapäishoito
Puh. 040 806 5147

Karttalinkki