Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - TYP

TYP-palvelun tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Tavoitteena on edistää työllistymistä, koulutukseen hakeutumista ja ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, työkykyisyyttä ja kuntoutumista sekä aktiivista otetta elämään.  Moniammatillisen tuen ja ohjauksen lisäksi TYP tarjoaa asiakkaille aktivoivia ja kuntouttavia palveluja. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pidempiaikainen ratkaisu työttömyyteen.


Keski-Pohjanmaan TYP

Koko maassa on 33 eri TYP:a. Soiten alueella toimii Keski-Pohjanmaan TYP. Kokkolassa on oma toimipisteensä ja maakunnassa työtä tekevät Soiten sosiaalialan ammattilaiset.

TYP-palvelu

Asiakas, kunta/kuntayhtymä, TE-toimisto ja Kela yhdessä:

 • arvioivat työttömien asiakkaiden palvelutarpeet
 • suunnittelevat työllistymisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet
 • vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta


Verkostoyhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa on aktiivista.

Milloin asiakkaaksi?

 • kun työttömän työllistymisen edistäminen edellyttää kunnan/kuntayhtymän, TE-toimiston ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista.
 • kun työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää
 • tai kun työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti
  • vähintään 6 kuukautta (alle 25 -vuotias)
  • tai 12 kuukautta (25 vuotta täyttänyt)

Kartoitusjaksolla selvitettävät asiat

 •     ammatillinen osaaminen
 •     työllistymiseen vaikuttava elämäntilanne
 •     terveydentila
 •     työ- ja toimintakyky


Kartoitusjakson lopulla yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.


Monialainen työllistymissuunnitelma

Kunta/kuntayhtymä ja TE-toimisto seuraavat suunnitelman toteutumista. Jos palvelutarve edellyttää Kelan tarjoamia kuntoutuspalveluja, Kela osallistuu suunnitelman laatimiseen, seurantaan ja tarkistamiseen.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tarpeenmukaisista palveluista. Palvelut voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja, julkisia työvoimapalveluja tai kuntoutuspalveluja sen mukaan, mitä näitä palveluita koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Suunnitelmaa varten varatut ajat ja suunnitelmassa sovittuihin palveluihin osallistuminen sekä suunnitelman toteuttamisesta ilmoittaminen ovat velvoittavia. Asiakkuuden kestolle ei ole enimmäisaikaa. Palvelu päättyy, kun ei ole enää yhteispalvelun tarvetta esim. työllistymisen, koulutuksen aloittamisen tai eläkkeelle siirtymisen johdosta.Yhteystiedot

KOKKOLA

Keski-Pohjanmaan TYP
Vaasantie 6
67100 Kokkola
iPark, 4. kerros

Anu Pippola
johtava sosiaalityöntekijä,
vastuualuejohtaja
puh. 040 489 2145


Anne Björkbacka
sosiaaliohjaaja
puh. 040 8065 349


Carita Holm
vs. sosiaaliohjaaja
puh. 044 780 9080


Tiina Liedes
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
puh. 044 780 9088           


Saara-Mari Olaussen
sosiaali-ohjaaja
puh. 044 780 9082


Mervi Ritvonen
vt. sosiaalityöntekijä
puh. 040 806 5348


Suvi Salmela
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
puh. 044 780 9089


Halsua, Kaustinen ja Veteli  

Minna Niemistö
johtava sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 5700 


Kannus

Anu Valli
sosiaaliohjaaja
puh. 040 804 2700 


Lestijärvi ja Toholampi

Sinikka Asiala
sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 4700  


PERHO

Saara-Maija Kalliokoski
vs. sosiaaliohjaaja
puh. 040 804 3870