Neuvolat

Ajankohtaista


- Soiten alueen lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia. Kaikkia vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjelma pyrkii tavoittamaan ne perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.

 Lisätietoa:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi


- Moniammatillinen REPPU -tiimi on aloittanut toimintansa Esite_asiakkaille.pdf


- Kokkolan Mariankadun lastenneuvola on muuttanut Keski-Pohjanmaan keskussairaalan lastenpoliklinikan tiloihin ja äitiysneuvola entisen kirjaston tiloihin 1.2.2017 alkaen (osoite Mariankatu 16-20). Puhelinnumerot säilyvät ennallaan. 


-Kokkolan Mariankadun perhesuunnittelu on muuttanut Torkinmäen neuvolan tiloihin (Korpintie 11) 1.2.2017 alkaen. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

-Vuoden 2017 alusta tulleita nimimuutoksia Kokkolan neuvoloihin:

  • Kirkonmäen neuvola vaihtoi nimensä Isokylän neuvolaksi
  • Halkokarin neuvola ja Mariankadun neuvola palvelevat jatkossa yhteisellä Mariankadun neuvola nimellä


Neuvolatoiminta

Neuvolan toimintaa ovat määräaikaistarkastukset tai yksilöllisesti sovitut käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Osa määräaikaistarkastuksista toteutetaan laajoina terveystarkastuksina, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Toimintaan kuuluvat lisäksi puhelinneuvonta ja perhevalmennukset ensimmäistä lastaan odottaville perheille sekä kotikäynnit ensimmäisen lapsensa saaneisiin perheisiin. Tarvittaessa kotikäyntejä järjestetään myös muille perheille.

Kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi neuvolan perhetyöntekijän, ravitsemussuunnittelijan, fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Moniammatillinen yhteistyö suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Neuvoloiden vastaanotoille on ajanvaraus.


 

yhteystiedot

Lastenneuvolat

Äitiysneuvolat

Ehkaisyneuvolat


Osastonhoitaja
Luoma Tuija
Puh. 044 730 7971 
 
Vastuualuejohtaja / Perhonjokilaakso
Antti J. Saari
puh. 040 804 5000

Vastuuterveydenhoitaja / Perhonjokilaakso
Furu Eila
Puh. 040 804 5611
 
Vastuualuejohtaja / Vastuuterveydenhoitaja / Lestijokilaakso
Jussila Inkeri
Puh. 040 804 4600

Vastuualuejohtaja / Kokkola
Arja Seppälä
puh. 044 730 7985

Palvelualuejohtaja

Hannele Tikkakoski-Alvarez
puh. 044 730 7679