Neuvolat

Ajankohtaista


LTH-tutkimus  4–vuotiaiden terveystarkastuksessa 

Soiten lastenneuvolat osallistuvat THL:n toteuttamaan kansalliseen lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut –tutkimukseen.

LTH-tutkimus tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista, lapsiperhepalveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Tutkimukseen kerätään tietoa lapsen huoltajilta, lastenneuvolan terveydenhoitajalta, rekistereistä ja lapselta itseltään. Tutkimus tuottaa tietoa laajasti eri lapsiperhepalveluiden käyttöön.

Vuoden 2018 tiedonkeruu suunnataan 4-vuotiaiden lasten huoltajille sekä lastenneuvolan terveydenhoitajille ja se toteutetaan nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä ajalla 1.2.–31.10.2018 

Huoltaja pääsee sivulla www.thl.fi/lapsi2018 vastaamaan sähköiseen LTH kyselylomakkeeseen. Huoltaja kirjautuu henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka hän saa tekstiviesteillä lapsen nelivuotistarkastuksen jälkeen. Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella, jonka saa lapsen neuvolan terveydenhoitajalta.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut –tutkimuksesta vastaa THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö.
Lisätietoa tutkimuksesta löytyy: www.thl.fi/lth


2,5 v neuvolatarkastus

2 v ja 3 v tarkastukset ovat yhdistyneet vuoden alusta 2,5 v tarkastukseksi. 

Lapsi joka on käynyt 2 vuotiaana tarkastuksessa, seuraava tarkastus on 3 vuotiaana.
Lapsi joka on käynyt 1,5 vuotiaana tarkastuksessa, seuraava tarkastus on 2,5 vuotiaana.

2-3 vuotiaan tarkastukseen varataan 60 minuutin neuvola-aika. 
4-6 vuotiaiden tarkastukseen varataan 90 minuutin neuvola-aika.
Soiten alueen lastenneuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus.

Voimaperheet 

Soiten alueen lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia. Kaikkia vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjelma pyrkii tavoittamaan ne perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.

 Lisätietoa:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi- Moniammatillinen REPPU -tiimi on aloittanut toimintansa Esite_asiakkaille.pdf

- Lisätietoa parisuhteen tukemisesta ja eropalveluista Soiten alueella:
Parisuhteen tukeminen ja eropalvelut 

yhteystiedot

Lastenneuvolat

Äitiysneuvolat

Ehkäisyneuvolat


Osastonhoitaja
Luoma Tuija
Puh. 044 730 7971 
 
Vastuualuejohtaja / Perhonjokilaakso
Antti J. Saari
puh. 040 804 5000

Vastuuterveydenhoitaja / Perhonjokilaakso
Furu Eila
Puh. 040 804 5611
 
Vastuualuejohtaja / Vastuuterveydenhoitaja / Lestijokilaakso
Jussila Inkeri
Puh. 040 804 4600

Vastuualuejohtaja / Kokkola
Arja Seppälä
puh. 044 730 7985

Palvelualuejohtaja

Hannele Tikkakoski-Alvarez
puh. 044 730 7679