Päivä ja työtoiminta sekä avotyö

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.


Yhteystiedot


Kehitysvammaisten ja vammaisten
työ-  ja päivätoimintapalveluiden
palvelualuejohtaja:
Veronica Joskitt

Puh. 050 353 0228

Päivä ja työtoiminnan maksatus ja laskutus
Palveluohjaaja
Päivi Torppa

puh. 040 804 5870