Palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnit

Palveluntarpeen arviointikotikäynti tarjotaan Soiten alueella kotonaan asuville, 65- vuotta täyttäneille henkilöille. Kotikäynnit ovat asiakkaille ilmaisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille lisäksi tietoa saatavilla olevista palveluista. Lääkärintodistusta pyyntöön ei tarvita, soitto palveluohjaajalle riittää.

Palveluntarpeen arviointikotikäynnin perusteena on aina jokin kiireellinen tai kiireetön mieltä huolestuttava asia. Tarve palveluntarpeen arviointiin saattaa liittyä terveydentilaan, asumisturvallisuuteen, muistin tai toimintakyvyn heikkenemiseen tai muuhun kotona asumiseen liittyvään asiaan.

Palveluntarpeen arviointikotikäynnit perustuvat sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki 2013).

Palveluohjaajat sopivat saamansa yhteydenoton perusteella ajan asiakkaalle ilmaiseen kotikäyntiin. Asiakkaan kotona tehtävissä palveluntarpeen arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden (terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys, kipu) kartoittaminen. Kotikäynnin aikana tehdään myös yhteistyössä asiakkaan kanssa asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan mahdollisten etuisuuksien (hoitotuki, asumistuki jne) tai esimerkiksi apuvälineiden mahdollinen tarve. Arvioinnit suoritetaan testein, keskustellen ja havainnoiden. Saatua tietoa hyödyntämällä muodostetaan kokonaiskuva asiakkaan mahdollisesta yksilöllisestä palvelutarpeesta. Soiten ennakoivissa avopalveluissa käytetään RAI- tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Palveluntarpeen arviointikotikäynnin yhteydessä asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä kuntoutumista edistävä ja ylläpitävä hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluohjaaja toimii sellaisen kotona asuvan ikääntyneen henkilön vastuuhenkilönä, joka ei vielä ole muiden palveluiden piirissä.


Yhteystiedot

Kokkola

Palveluohjaaja
Eija Lahti
puh. 044 730 7649 

Palveluohjaaja
Sanna Sjöwall
puh. 040 806 5449 

Kannus, Lestijärvi, Toholampi
Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151

Lohtaja, Ullava, Kälviä

Palveluohjaaja
Merja Mäki 
puh. 040 806 5478 


Kruunupyy

Palveluohjaaja
Ellinor Engblom
puh.050 347 1331