Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito on osa vammais- ja vanhuspalveluiden toimintaa.

Soite tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa.
(Perhehoitolaki 3 § 263/2015.)

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, perhehoitajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista.

Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa toimeksiantaja eli kuntayhtymä on vastuussa perhehoidosta ja sen järjestämisestä.

Kuntayhtymän hyväksymä perhehoitaja ja kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen jokaisen perhehoidettavan henkilön osalta erikseen. Perhehoito voi olla osavuorokautista, tilapäistä tai jatkuvaa.

Soite tekee erittäin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä perhehoitajan kanssa.

Perhehoidon palveluohjaaja vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin!

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 20.1.2016 § 9 ikääntyneiden perhehoidon toimintaohjeen sekä palkkiot ja kulukorvaukset toimintaohjeen mukaisesti.          

Yhteystiedot


Palveluesimies
Lindqvist Heidi
Puh: 040 806 5958

palveluohjaaja
Wennman Anne
Puh. 044 730 7927

Johtava sosiaalityöntekijä
Aho-Rintamäki Lena
Puh. 044 780 9655