Siilinpesä

TIEDOTE:

Tukikoti Siilinpesän asumispalvelutoiminta päättyy 31.5.2017.
Toiminta jatkuu 1.6.2017 alkaen nuorille 18-29 vuotiaille mielenterveyskuntoutujille suunnattuna   kotikuntoutustoimintana. Siilinpesän nuorten kotikuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Uudet nettisivut tulossa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tukikoti Siilinpesä on kodinomainen kuntoutumisyksikkö nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tukikoti on toiminut vuodesta 2003 ja se tarjoaa palveluja seitsemälle 18-25 -vuotiaalle nuorelle.

Tukikodin ohjaajat ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, sosionomeja tai lähihoitajia. Siilinpesässä on ohjaaja paikalla ympäri vuorokauden.


Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat psyykkisesti oireilevat nuoret. Siilinpesä ei ole pysyvä asumismuoto vaan edustaa kuntoutumisprosessissa ns. laitos- ja avohoidon tai itsenäisen asumisen välivaihetta. Siilinpesässä asuminen sopii nuorelle, joka tarvitsee jatkuvasti tai ajoittain ympärivuorokautista ohjausta, tukea ja perusturvaa.

Siilinpesän toiminta-ajatus

Tavoitteena on nuoren kuntoutuminen kohti itsenäisempää ja vastuullista elämää. Tavoitteena on myös kehittää ja lujittaa yhteistyötä nuoren yhteistyötahojen kanssa. Keskeisiä Siilinpesän toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

  • Yhteisöllisyys
  • Yksilöllisyys
  • Itsenäisyys
  • Turvallisuus

Asuminen ja hakukäytäntö

Siilinpesässä kuntoutuminen

Siilinpesässä asumisen edellytyksenä ja kuntoutumisen perustana on nuoren yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutumissuunnitelmassa nuori arvioi omia voimavarojaan ja yhdessä ohjaajan sekä yhteistyötahojen kanssa asettaa tavoitteet kuntoutumiselleen. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhdessä jokaiselle nuorelle nimetyn omaohjaajan kanssa.

Siilinpesässä kuntoutuminen perustuu tavoitteelliseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön nuoren ja ohjaajien välillä. Siilinpesässä tehdään yhteistyötä nuoren perheen, hoitavan tahon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hakeutuminen Siilinpesään

Siilinpesään hakeudutaan Soiten mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden yleisen hakukäytännön mukaisesti. Lue lisää


Toiminta

Toimitilat

Tukikoti Siilinpesä sijaitsee omakotitalossa n. 1 kilometri Kokkolan keskustasta. Jokaisella nuorella on Siilinpesässä oma kalustettu huone. Lisäksi nuorten yhteisessä käytössä on keittiö, olohuone, takkahuone, harrastustila, pesuhuone ja sauna sekä kaksi wc:tä. Siilinpesässä on 5 tiiviimmin tuettua asukaspaikkaa ja yksi itsenäistymisasunto talon yhteydessä, jossa on kylpyhuone ja keittiö. Lisäksi Siilinpesällä on yksi tukiasunto (yksiö), joka sijaitsee tukikodin välittömässä läheisyydessä. Siilinpesä tarjoaa asumiskuntoutumista yhteensä siis 7 nuorelle.

Itsenäistymisasunnossa on mahdollisuus harjoitella yksin elämisen vaatimuksia ohjatusti tuetussa ympäristössä. Arjen kulku suunnitellaan itsenäistymisasunnossa asuvan nuoren tarpeita ajatellen, kuntoutumissuunnitelman mukaan.

Tukiasuntoon siirtyessään nuori on kuntoutumisessaan siinä vaiheessa, että voi harjoitella yksin elämistä tukikodin ulkopuolella. Tukiasunto on valmiiksi kalustettu, sinne siirtyminen on mahdollisimman pieni askel poispäin yhteisöelämisestä. Tuki räätälöidään yksilöllisesti kuntoutujan tarpeita ja toiveita vastaavaksi.

Siilinpesä tarjoaa myös kotikuntoutusta kuntoutumisjakson jälkeen. Tuki suunnitellaan tarpeen mukaan yksilöllisesti asiakkaan omaan vuokra-asuntoon.

Yksilöllinen ohjaus

Yksilöllistä ohjausta toteutetaan ohjaajan ja nuoren yhdessä tekemisen ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Siilinpesässä opetellaan ohjatusti toistuvia arkielämässä tarvittavia taitoja. Virastoissa asiointeja, kaupassakäyntejä, ruoanlaittoa, siivousta yms. harjoitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. 

Nuori saa ohjaajilta tukea elämänhallintaan, opiskeluun, ammatinvalintaan sekä työtoimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi Siilinpesässä saa ohjausta mm. raha-asioiden ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa sekä etuuksien hakemisessa ja hakemusten täytössä. Myös harrastusten aloittamiseen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan.

Yhdessä omaohjaajan kanssa nuori seuraa kuntoutumissuunnitelmansa tavoitteiden saavuttamista ja asettaa uusia tavoitteita. Tärkeä työväline kuntotumissuunnitelman tukena on jokaiselle nuorelle laadittava yksilöllinen, tavoitteellinen viikko- tai kuukausisuunnitelma.

Yhteisöllinen toiminta

Yhteisöasuminen Siilinpesässä velvoittaa nuorta osallistumaan kuntonsa mukaan yhteisiin toimintoihin, joita ovat mm. ruokailut, yhteisöhetket sekä erilaiset harrastustoiminnot ja retket. Yhteisössä nuori saa harjoitella muun muassa yhdessä olemisen taitoa, vastuun ottamista, palautteen antamista ja saamista sekä erilaisuuden ymmärtämistä. Yhteisössä nuori saa vertaistukea ja voi harjoitella sosiaalisia taitoja. Jokainen yhteisön jäsen on omalta osaltaan mukana luomassa turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä asumiselle Siilinpesässä.


Yhteystiedot

Tukikoti Siilinpesä
Kaustarinkatu 38, 67100 Kokkola 
Puh. 044 780 9468
Karttalinkki

Palveluesimies
Lena Pietilä 
Puh. 044 780 9828 


Kuntoutujien ajatuksia

"Olet tienhaarassa
käsissäsi avainkasa
jotain pitäisi valita
kaksi ovea
ole urhea

9 vuotta elämästäni laitoksissa
Niistä 7 vuotta kuin vankilassa
Mut mä kerron teille
tää ei oo kahle

Rento paikka
ei uhka
luotettavat ja kivat ohjaajat
yksi täällä jopa yöajat
asialliset säännöt
näin vältetään turhat väännöt

Turvallista
Oikeata

Löydät mukavia nuoria
taputtavat päälakea
Sijainti keskellä keskustaa
sinne nopeasti singahtaa
Rakas lemmikki tervetullut hetkeksi
iloinen vieraasi

Bilispöytä viihdyttää
Saat arjesta hengähtää
Omaan huoneeseen saat piiloutua julmalta maailmalta
Se ei voi haitata

Tää on ponnahduslauta
näät toivemaata
Tervetuloa Siilinpesään
taloon leikkisään"

-

"Siilinpesässä kannustetaan, välitetään ja rohkaistaan"

-

"Täällä on kivat ohjaajat, hyvää ruokaa, rento meininki ja olen saanut kavereita"

-

”Siilinpesä ottaa eksyneitä ja särkyneitä siilinpoikasia suojiinsa ja yrittää tehdä heistä parhaansa mukaan ehjiä. Siilinpesässä parasta on turvallisuus. Olen kiitollinen, kun täällä on nollatoleranssi alkoholin suhteen. Olen saanut paljon eväitä elämääni Siilinpesässä asumisen aikana. Siihen ovat vaikuttaneet ohjaajat, mutta eniten muut asukkaat. Kiitos! Siilinpesä on onnistunut tekemään tästä siilinpoikasesta lähes ehjän.”

-

"Puuton luoto
Ilman teitä
olen autio saari
puuton luoto

Ei mitään – ei ketään

Keskellä merta
ikuista äärettömyyttä

En mitään

En kukaan"

-

Tekstit ovat syntyneet kuntoutumisen eri vaiheissa olevien nuorten kynistä.