Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Terveyspalvelut

Asiakas- ja potilastietojen luovutusohje.pdf

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö.pdf

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf

Ilmoitus terveysaseman valinnasta.pdf

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Loki- ja luovutustietojen tarkastuspyyntö.pdf

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Mielenterveyskuntoutujien asumis ja tukipalvelut hakemus.pdf

Muistutus.pdf

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdf

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdf

Tiedonsaantipyyntö_itseään koskevasta asiakirjasta.pdf

Valtakirja Kokkolan sote.pdf

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-PKSssa.pdf


234_yth_Lokitietojen_tarkistuspyyntolomake (KPSHP).pdf

291_yht Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (KPSHP).pdf

292_yth_Rekisteritietojen tarkistuspyyntö (KPSHP).pdf

293_yth_Oikaisuvaatimus potilastiedot (KPSHP).pdf

294_yth_Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (KPSHP).pdf

Authorization_to_represent (KPSHP).pdf

Hoitotestamentti_THL_ja_Kiuru.pdf


Sosiaalipalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö.pdf

Erityishuollon asumishakemus.pdf

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimattä jättämisestä.pdf

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta.pdf

Kotipalveluhakemus lapsiperheet.pdf

Kuljetuspalveluhakemus vanhuspalvelut.pdf

Kuljetushakutiedote.pdf

Lastensuojeluilmoituslomake huoli lapsesta.pdf

Lumisetelihakemus_2016.pdf

Omaishoidontuki.pdf

Ostopalveluhakemus.pdf

Sosiaalihuollon asiakas Asiakirjapyyntö.pdf

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus.pdf

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin.pdf

Toimeentulotukihakemus Opiskelijan olosuhdeselvitys.pdf

Toimeentulotuki.pdf

Vammaispalveluiden hakemukset

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon