Omaishoito

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kotikäynnillä tapahtuvan palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä.

Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05)

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain.

1.1.2017 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

  •    vähimmäispalkkio 392 €/ kk
  •    seuraava taso 522,65 €/kk
  •    hoidollisesti raskaan hoitopalkkio 784,01 €/ kk.


Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä.

Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää palveluohjaajilta.

Yli 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärinlausunto) toimitetaan seuraaviin osoitteisiin:

Kokkola: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Tehtaankatu 27, 67100 Kokkola
Lestijokilaakso: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Joki-Annalankatu 6,  69100 Kannus
Perhonjokilaakso: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Koulutie 33, 69700 Veteli

Alle 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärinlausunto) toimitetaan osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Vammaispalvelut
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola


 

Yhteystiedot

Kokkola

Palveluohjaaja
Keski-Rahkonen Kaija
Puh. 050 345 2334

Palveluohjaaja
Sorvisto Pia
Puh. 040 806 5150


Kruunupyy

Palveluohjaaja
Mona Häggblom
Puh. 040 489 2303


Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Omaishoidonohjaaja Sinikka Katila
Joki-Annalankatu 6
69100 Kannus
Puh. 040 804 2420

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151


Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Palveluohjaaja
Eva Svenfelt
Koulutie 33, Veteli
Puh. 040 804 5420