Omaishoito

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kotikäynnillä tapahtuvan palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä.

Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05)

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain.

1.1.2017 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

  •    vähimmäispalkkio 392 €/ kk
  •    seuraava taso 522,65 €/kk
  •    hoidollisesti raskaan hoitopalkkio 784,01 €/ kk.


Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä.

Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kokkolan kaupungin kotisivuilta tai noutaa kaupungintalolta.

Yli 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärinlausunto) jätetään kaupungintalolle tai postitetaan osoitteeseen:  Vanhuspalveluiden palveluohjauskeskus / omaishoidon tuki, Tehtaankatu 27, 67100 Kokkola. 

Yhteystiedot

Kokkola

Palveluohjaaja
Keski-Rahkonen Kaija
Puh. 050 345 2334

Palveluohjaaja
Sorvisto Pia
Puh. 040 806 5150


Kruunupyy

Palveluohjaaja
Mona Häggblom
Puh. 040 489 2303


Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Omaishoidonohjaaja Sinikka Katila
Joki-Annalankatu 6
69100 Kannus
Puh. 040 804 2420

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151


Halsua, Kaustinen, Veteli

Omaishoidonohjaaja
Suvi Lempiälä
Jyväskyläntie 389
69600  Kaustinen
Puh. 040 804 5420


Perho

Sosiaalipalveluohjaaja
Puh. 040 804 3440