Omaishoito

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kotikäynnillä tapahtuvan palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä.

Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05)

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain.

1.1.2018 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

  •  Hoitopalkkioluokka A 392,57 €/ kk
  •  Hoitopalkkiluokka B 523,38 €/kk
  •  Hoitopalkkioluokka C 785,14 €/ kk
  •  Hoitopalkkioluokka D 1 700 - 2 500 €/ kk


Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä.

Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää palveluohjaajilta.

Yli 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärinlausunto) toimitetaan seuraaviin osoitteisiin:

Kokkola: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Tehtaankatu 27, 67100 Kokkola
Lestijokilaakso: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Peltokatu 10,  69100 Kannus
Perhonjokilaakso: Soite, Ennakoivat avopalvelut/omaishoidon tuki, Koulutie 33, 69700 Veteli

Alle 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärinlausunto) toimitetaan osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Vammaispalvelut
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola


 

Yhteystiedot

Kokkola

Palveluohjaaja
Keski-Rahkonen Kaija
Puh. 050 345 2334

Palveluohjaaja
Sorvisto Pia
Puh. 040 806 5150


Kruunupyy

Palveluohjaaja
Ellinor Engblom
Puh. 040 489 2303


Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Omaishoidonohjaaja 
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Anu Jylli
Puh. 040 804 2420

Palveluohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151


Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Palveluohjaaja
Petra Nikula-Valo
Koulutie 33, Veteli
Puh. 040 804 5420