Sosiaalipalvelut

Soiten perhe- ja sosiaalipalvelut tukevat alueen asukkaita eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen, erotilanteisiin, toimeentuloon, maahanmuuttoon sekä senioreiden ja vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Pikalinkit asiakasryhmittäin:


Aikuissosiaalipalvelut
Perheiden palvelut
Toimeentulotuki
Lapsiperheiden kotipalvelu
Työttömien palvelut
Perhetyö
Asumisneuvonta
Lastensuojeluilmoitus


Senioreiden palvelut
Vammaispalvelut
Kotihoito
Henkilökohtainen apu
Senioreiden terveyspisteet
Päivä- ja työtoiminta
Ennakoivat avopalvelut
Kuljetus- ja saattajapalvelut
Palveluasuminen ja laitoshoitoKehitysvammahuollon erityishuoltopiiri