Mödrarådgivningarna

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande samt hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö. Uppmärksamhet fästs vid parrelationen och föräldraskapet. Rådgivningspersonalen stödjer föräldrarna i deras förberedelser inför föräldraskapet och förändringarna som barnet medför samt främjar sunda levnadsvanor. Mödrarådgivningens tjänster är avgiftsfria.

Servicen består av individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet.  I verksamheten ingår också olika intervjuer som avspeglar familjens mående, t.ex. intervjuer kring sinnesstämning, berusningsmedel och familjevåld.  

Under besöken på rådgivningsbyrån följer man hur graviditeten framskrider och vid eventuella problem remitteras mamman till fortsatt vård. För familjerna som väntar barn erbjuds dessutom familjeträning som ordnas mångprofessionellt.

Mamman erbjuds möjlighet att under graviditeten delta i screeningar enligt det nationella screeningsprogrammet för att upptäcka kromosomavvikelser och andra avvikelser hos fostret. Undersökningarna görs på Mellersta Österbottens centralsjukhus mödrapoliklinik. Undersökningarna är alltid frivilliga.


Familjeträning och förlossningsförberedelse

Syftet med familjeträningen och förlossningsförberedelsen är att stödja föräldrarna när de förbereder sig inför föräldraskapet och i att förlossningen ska gå bra. Den är riktad till familjer som väntar sitt första barn, men även föräldrar som har barn sedan tidigare är välkomna.


Förlossningsförberedelse

Ordnas i små grupper på Mellersta Österbottens centralsjukhus i första hand för kvinnor som föder för första gången samt deras stödpersoner. En god tidpunkt för deltagande i förlossningsförberedelse är ungefär efter graviditetsvecka 35. Anmälningen till förlossningsförberedelsen sker elektroniskt.


Målet för förlossningsförberedelsen är att stärka mammans egna resurser och hjälpa henne att förbereda sig inför den kommande förlossningen. På förberedelsen går vi igenom förberedningen inför förlossningen, förlossningens olika skeden samt smärtlindringsalternativen. Under den 2-3 timmar långa förberedelsen bekantar vi oss även med förlossningssalen.KONTAKTUPPGIFTER

KARLEBY

Telefontiden för Karleby mödrarådgivningar 10.00-11.00


Mariegatans mödrarådgivning
Mariegatan 16-20
(MÖCS, 0 vån. d-flygel)
67200 Karleby
Tfn 044 730 7695, 044 7307 694
neuvola.mariankatu(at)soite.fi


Storby mödrarådgivning
Kallisvägen 10
67700 Karleby
Tfn 044 730 7698, 044 730 7996,            044 730 7697, 044 730 7953
neuvola.isokyla(at)soite.fi


Björkhagens mödrarådgivning
Mårdgatan 6
67800 Karleby
Tfn 044 730 7950, 044 730 8203 
neuvola.koivuhaka(at)soite.fi


Storkisbackens mödrarådgivning
Korpvägen 11
67100 Karleby
Tfn 044 730 7696
neuvola.torkinmaki(at)soite.fi


Kelviå mödrarådgivning
Ellfolksgatan 5
68300 Kelviå
Tfn 044 730 7994
neuvola.kalvia(at)soite.fi


Lochteå mödrarådgivning
Lochteåvägen 3 B
68230 Lochteå
Tfn 044 7307 945
neuvola.lohtaja(at)soite.fi


Ullava mödrarådgivning
Ullavavägen 701
68370 Ullava
Tfn 044 7307 660
neuvola.ullava(at)soite.fi


KRONOBY

Kronoby mödrarådgivningars telefontid 10.30-11.30 


Kronoby mödrarådgivning
Säbråvägen 1
68500 KRONOBY
Tfn 050 308 0442


Terjärv mödrarådgivning
Hörbyvägen 2
68700 TERJÄRV
Tfn 050 308 0442


Nedervetil mödrarådgivning
Kyrkbackavägen 14
68410 NEDERVETIL
Tfn 040 489 2306


KAUSTBY - VETIL - HALSO

Pajala rådgivning

Familjecentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby

Halso och Kaustby mödrarådgivning
Tfn 040 804 5601 och 040 804 5602

Vetil mödrarådgivning
Tfn 040 804 5611

telefontid 8.00-9.00 
neuvola.pajala(at)soite.fi                


PERHO

Perho mödrarådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
Tfn 040 804 3600

telefontid 8.00-9.00    
neuvola.perho(at)soite.fi             


KANNUS

Kannus mödrarådgivning
Lopotinkatu 2
69100 Kannus
Tfn 040 804 2600

telefontid 8.00-9.00    
neuvola.kannus(at)soite.fi             


LESTIJÄRVI

Lestijärvi mödrarådgivning
Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi
Tfn 040 804 4600

telefontid 8.00-9.00  
neuvola.lestijarvi(at)soite.fi              


TOHOLAMPI

Toholampi mödrarådgivning
Sairaalantie 2
69300 Toholampi

Mödrarådgivningen i Sykäräinen
Koulutie 21
69410 Sykäräinen

Tfn 040 804 4601

telefontid 8.00-9.00     
neuvola.toholampi(at)soite.fi