NÖDNUMRET

112


JOUREN

Vardagar kl. 8-16 
kontakta hälsostationen
i ditt eget område.

Vardagar kl. 16-08 samt 
under veckosluten och söckenhelgerna (24 h) kontakta centralsjukhusets


Ring alltid först telefonrådgivningen
innan du åker till jouren

(06) 826 4500

Priset för samtalet är en normal samtalsavgift (lokalnätsavgift / mobilsamtalsavgift), som beror på ditt abonnemangsavtal med din teleoperatör.


Socialjour

tfn 112


Giftinformationscentralen

Öppen 24 t/dygn
tfn (09) 471 977 (direkt)
tfn (09) 4711 (växel)

Servicehandledning - handledning och rådgivning utan tidsbeställning

Från servicehandledningscentret får du ändamålsenlig servicehandledning i rätt tid och i olika livssituationer.

Vi styr dig till rätt tjänster. Läs mera

Mariegatan 16-20, 67200 KARLEBY  |  kirjaamo@soite.fi  |  Tfn 06 826 4111 (växel)

Enheternas kontaktuppgifter

Föredragningslistor och protokoll

Officiella anslagstavlan

Lediga arbetsplatser och vikariat

Offertbegäran