Terveystarkastukset

Soite järjestää terveystarkastuksia eri ikäryhmittäin sekä elämäntilanteesta riippuen. Terveystarkastukset on jaettu seuraavasti:

  • kouluterveystarkastukset
  • opiskelijoiden terveystarkastukset
  • neuvolaikäisten terveystarkastukset
  • senioreiden terveystarkastukset (terveyspisteissä)
  • kutsuntatarkastukset
  • ajokorttitarkastukset
  • työttömien terveystarkastukset
  • äitiysneuvolatarkastukset

Lisätietoa löydät ko. tarkastuksen omalta sivulta.