Turvapuhelin

Turvapuhelin on kotona asumisen apuväline, jonka avulla voidaan hälyttää apua äkillisissä hätätilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Turvapuhelinkriteerit ovat seuraavat:

  • asiakas ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoituksen (ei suositella, mikäli muisti on selkeästi alentunut)
  • asiakas asuu kotona
  • asiakkaalla tai omaishoidettavalla on terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaannin tarvetta
  • asiakkaalla on terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa toistuvasti vaaratilanteita
  • asiakas ymmärtää että kyseessä on maksullinen palvelu
  • asiakas / omainen kykenee huolehtiman turvapuhelimen testaus- ja huoltotoimenpiteistä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ostaa Anvialta kotona asumisen tukipalveluina vanhusten- ja vammaisten turvapuhelinpalveluja. Anvia vastaanottaa hälytyskeskuksessa turvapuhelinhälytyksiä, jotka välitetään kulloisenkin asiakkaan kohdalla auttaja-organisaatiossa määriteltyihin vastaanottajanumeroihin. Ensimmäiset puhelut voi halutessaan ohjata myös omaisille tai muille yhdyshenkilöille, jotka ovat sitoutuneet toimimaan auttajatahoina.

Asiakas maksaa itse laitteen ohjelmoinnista, asennuksesta ja käyttöopastuksesta aiheutuvat kulut sekä turvapuhelimen kuukausivuokran. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Soite perii asiakkaalta turvapuhelimesta kuukausimaksun (vuokra).  Asiakkaalta peritään kuukausimaksun lisäksi hälytysmaksu, mikäli auttajaorganisaationa toimii Soiten ylläpitämä auttajataho tai hälytys on tarkoituksellisesti aiheeton.

Yhteystiedot

Kokkola, Kälviä, Ullava, Lohtaja
Palveluohjaaja
Vappu Laine 
puh. 044 780 9403  

Kruunupyy
Palveluohjaaja 
Ellinor Engblom 
puh. 050 347 1331