Yleislääketieteen osasto, Kannus

Kannuksen vuodeosastolla on 24 hoitopaikkaa. Pääosa potilaista on hoidonporrastuksen mukaisia akuuttihoidon seuranta-, tutkimus- ja jatkohoidossa olevia potilaita. Osastolla hoidetaan myös laitoskuntoutus- ja pitkäaikaishoidon potilaita.

Polikliinisia hoitoja  ja toimenpiteitä suoritetaan osastolla lähes päivittäin, etenkin viikonloppuisin, mm. suonensisäiset antibioottihoidot, haavanhoidot, veritankkaukset, jne.

Vuodeosasto tekee yhteistyötä mm. potilaiden omaisten, kotihoidon, palvelutalojen ja psykososiaalisten palveluiden työntekijöiden kanssa.  

Vierailut

Potilaiden omaiset, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita vierailuille ma - su klo 13 - 19. Terveyskeskuksessa ei ole kioskia/kanttiinia. Kauempaa tulleet potilaiden omaiset voivat tarvittaessa aterioida henkilökuntaruokalassa sen avoinna ollessa (ma - pe klo 10.30 - 12.30) ostamalla vierasaterialipukkeen terveyskeskuksen keittiöltä.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu. Vuodeosastohoidon kk-maksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa sosiaalityöntekijä Hilkka Anttila, jonka toimipiste on Tunkkarin terveyskeskuksessa.

Vuodeosaston päiväohjelma

Tutustu osaston päiväohjelmaan ja aikatauluihin.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Lopotinkatu 2, Kannus 


Postiosoite
Kannuksen terveyskeskus
Vuodeosasto
PL 19
69101 Kannus
fax. 06 870 070


Vuodeosaston kanslia I
puh. 040 804 2130

Vuodeosaston kanslia II

puh. 040 804 2131

Potilastiedustelut
ma - su klo 13 - 19
kanslian puhelinnumeroista

Puhelut potilaille

kanslian puhelinnumerot

Va osastonhoitaja
Vuokko Kivelä
puh. 040 804 2133

Va apulaisosastonhoitaja
Tiina Mäkelä
puh. 040 804 2130