Yleislääketieteen osasto, Tunkkari

Tunkkarin vuodeosastolla on 30 hoitopaikkaa. Pääosa potilaista on hoidonporrastuksen mukaisia akuuttihoidon seuranta-, tutkimus- ja jatkohoidossa olevia potilaita. Osastolla hoidetaan myös laitoskuntoutus- ja pitkäaikaishoidon potilaita.

Polikliinisia hoitoja ja toimenpiteistä suoritetaan osastolla lähes päivittäin etenkin viikonloppuisin, mm. suonensisäiset antibioottihoidot, haavanhoidot, veritankkaukset, jne. 

Osasto tekee yhteistyötä mm. potilaiden omaisten, kotihoidon, palvelutalojen ja psykososiaalisten palveluiden työntekijöiden kanssa. 

Vierailut

Vierailuaika on ma - su klo 13 - 19, jolloin potilaiden omaiset, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita vierailuille. Terveyskeskuksessa ei ole kioskia/kanttiinia. Kauempaa tulleet potilaiden omaiset voivat tarvittaessa aterioida henkilökuntaruokalassa sen avoinna ollessa (ma - pe klo 10.30 - 12.30) ostamalla vierasaterialipukkeen terveyskeskuksen keittiöltä.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu. Kuukausimaksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa sosiaalityöntekijiä Hilkka Anttila, jonka toimipiste on Tunkkarin terveyskeskuksessa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari


Postiosoite
Tunkkarin terveyskeskus
Vuodeosasto
Mäntöläntie 2
69730  Tunkkari


Osastonsihteeri
ma - pe klo 8 - 16
puh. 040 804 5130

Osasto/moduli 1
puh. 040 804 5131

Osasto/moduli 2
puh. 040 804 5132

Potilastiedustelut ja puhelut potilaille osastonsihteerin tai osastojen numerot


Sosiaalityöntekijä
Hilkka Anttila
puh. 040 804 5105

Va Osastonhoitaja
Tuija Saari
 puh. 040 804 5134