Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Äitiysneuvolatarkastukset

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan luona sekä kaksi käyntiä lääkärin vastaanotolla. Lisäksi tarjotaan  kotikäynti synnytyksen jälkeen.

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus raskaus viikolla 13-18, jossa arvioidaan molempien vanhempien ja perheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse pyritään tekemään kotikäynti. Lisäksi odottaville perheille järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.


Käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Raskausviikot      Vastaanotto                               

6-8                         Ensikontakti neuvolaan puhelimitse, tarvittaessa käynti
8-10                       Ensikäynti. Terveydenhoitaja
10-12 ja 19-20  UÄ. Sikiön seulontatutkimukset/ äitiys pkl
13-18                     Laaja terveystarkastus/ terveydenhoitajan osuus
13-18                     Laaja terveystarkastus/ lääkärin osuus
22-24                    Terveydenhoitaja.
26-28                   Terveydenhoitaja (ensisynnyttäjät)
30-32                   Terveydenhoitaja / Isyyden tunnustamisen vastaanottaminen.
35-36                   Terveydenhoitaja ja lääkäri
37-41                    Terveydenhoitaja/kätilö, käynnit 2 viikon välein.


  • Synnytyksen jälkeinen käynti kotikäynti / käynti neuvolassa. Terveydenhoitaja
  • 5-12 viikkoa synnytyksestä jälkitarkastus. Terveydenhoitaja / lääkäri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sähköisessä käsikirjassa käsitellään laajemmin äitiysneuvolassa tehtävien määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä: Äitiysneuvolakäsikirja


Raskautta suunnittelevalle annetaan neuvontaa puhelimitse tai varataan aika asiasta riippuen joko terveydenhoitajan/kätilön tai neuvolalääkärin vastaanotolle. Tyypillisiä syitä raskauden suunnittelun tarpeeseen voivat olla mm. äidin krooninen sairaus, suvun periytyvät sairaudet, perheen psykososiaaliset ongelmat tai perheen tarve informaatioon ja tukeen raskautta pohdittaessa tai suunniteltaessa.

Ensikontakti neuvolaan tapahtuu yleensä puhelimitse neuvolan puhelinajalla. Ajan voi varata, kun kuukautiset ovat jääneet pois ja raskaustesti on ollut positiivinen, yleensä raskausviikoilla 6-8. Jos puhelimitse ei ole mahdollisuutta asioida, voi käydä neuvolassa varaamassa aikaa puhelinajalla.

Ensikäynti äitiysneuvolassa tapahtuu yleensä raskausviikolla 8-10. Ensimmäinen käynti neuvolassa luo pohjan koko raskauden neuvolaseurannalle. Ennen ensimmäiselle vastaanottokäynnille tuloa, odottavien vanhempien toivotaan täyttävän esitietolomakkeen ja päihdekyselyn molempien vanhempien päihteiden käytöstä. Ensikäynnille on hyvä varata reilusti aikaa. Koko perhe on tervetullut käynnille.

Laajan terveystarkastuksen  tarkoituksena on yhteistyössä perheen kanssa selvittää raskaana olevan naisen ja sikiön terveyden lisäksi koko perheen terveys- ja hyvinvointitilanne. Tavoitteena on vahvistaa lapsen, vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia, varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista, varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös terveysneuvontaa. Sen toteuttavat terveydenhoitaja/kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa. Laajan terveystarkastukseen on hyvä varata reilusti aikaa. Käynnille kutsutaan molemmat lasta odottavat vanhemmat, koko perhe on tervetullut käynnille.


Yhteystiedot

Äitiysneuvolat