Sosiaalipalvelut ➔ Perhetukipalvelut ➔

Ankkuri

Ankkuri (poliisi, sosiaalitoimi) on Kokkolan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi. Ankkurin kohderyhmän muodostavat poliisin kanssa tekemisiin joutuneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Lastensuojeluilmoitus, yhteydenotto tai rikosilmoitus on tapaamisen lähtökohta.

Työn tavoitteena on varhainen ja nopea puuttuminen lasten ja nuorten rikoksiin ja päihteiden käyttöön. Pyrkimys on lapsen tai nuoren elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä ohjaaminen tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin.

Ankkuri toimii yhteistyössä koulujen, nuorisopalvelujen, päihdepalvelujen ja perheiden palvelujen kanssa.


Yhteystiedot

Yhteydenotto / lastensuojeluilmoitus
virka-aikana
Puh. 044 780 9173

Virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta puh. 112