Soite ➔ Viestintä ➔

Sähköinen Omaolo-palvelu arvioi hoidon tarpeen

16.12.2020


Valtakunnallinen Omaolo-palvelu tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta sähköistä oireiden ja palvelutarpeen arviointia. Älykkäät oire- ja palveluarviot sopivat kansalaisille, joilla on yksittäinen terveys- tai hyvinvointiongelma, jonka ratkaisemiseen he kaipaavat apua. 

Palvelun kautta voi arvioida, tarvitseeko vaivaa käydä näyttämässä lääkärillä vai riittävätkö kotihoito-ohjeet. Samalla avun hakemisen kynnys arkaluontoisissa asioissa madaltuu, ja asiakas ottaa suuremman vastuun oman hyvinvointinsa arvioinnista ja seurannasta. 

Soitessa Omaolo-palvelun oirearvioita otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä käyttöön otettiin koronaoirearvio, jossa korona-altistumista epäillessä yhteydenoton voi tehdä sähköisesti täyttämällä koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi. Mikäli oireet sitä edellyttävät, asiakkaan yhteystiedot voidaan välittää Soiteen tai asiakas voi itse varata Omaolo-palvelun kautta ajan drive in -testaukseen. 

Vuoden 2021 aikana Omaolon käyttöä laajennetaan ja käyttöön otetaan yhteensä kuusitoista erilaista terveydenhuollon oirearviota ja kolme sosiaalihuollon palveluarviota. 

Oirearvioihin on valikoitu yleisiä vaivoja. Keväästä alkaen asiakas voi täyttää oirearvion esimerkiksi selkäkivun, virtsatieinfektion tai sukupuolitautiepäilyn vuoksi. Omaolon Oirearvio antaa asiakkaalle tutkittuun tietoon perustuvan ajantasaisen itsehoito-ohjeen tai yhteydenottosuosituksen terveydenhuoltoon. Mikäli Omaolo antaa itsehoito-ohjeen, asia hoituu ilman kontaktia terveydenhuoltoon. 

Oireiden niin edellyttäessä, Omaolo suosittaa olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Se onnistuu lähettämällä oirearvio valittuun terveydenhuollon yksikköön. Terveydenhoidon ammattilaiset ovat tavoitettavissa palvelussa virka-aikana, mutta oirekyselyn vastaukset voi lähettää mihin aikaan tahansa. Asiointi sujuvoituu, kun ammattilaisella on käytössä valmiit esitiedot asiakkaan vaivasta ja Omaolon antama suositus hoidontarpeesta. 

Syksyllä Omaolon käyttöä laajennetaan sosiaalipalveluiden palveluarvioihin. Palveluarvion täyttämällä asiakas saa arvion omaishoidontuen, kuljetuspalvelun sekä henkilökohtaisen avun tarpeesta. 

Valtakunnallisen Omaolo-palvelun käyttöönoton Soitessa mahdollistaa käynnissä olevan Soite 2.0 -rakenneuudistushanke. Palvelu on tarkoitettu yli 15-vuotiaille.