Ennen harjoittelua

Harjoittelupaikkavalinnan jälkeen toisen asteen opiskelija lähettää oppimisportfolionsa tulevaan harjoittelupaikkaan opiskelijakoordinaattorille tai yksikön esimiehelle sähköpostitse. Koulutussopimuksen allekirjoittaa Soiten osalta yksikön esimies tai opiskelijakoordinaattori.
Ammattikorkeakouluopiskelija tekee oppimisportfolionsa Jobiili-varausjärjestelmään harjoittelupaikkavarauksen yhteydessä. Oppimisportfoliossa opiskelija kuvaa lyhyesti aiemman opiskeluhistoriansa, tämän hetken opintojakson ja käytännön harjoittelujakson tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Oppimisportfoliossa tulee olla selvästi myös opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

Opiskelijan muistilista

  1. Tutustu Soite organisaatioon www.soite.fi.
  2. Tarkista harjoittelupaikkasi yhteystiedot. 
  3. Huolehdi, että portfoliosi tiedot ovat ajan tasalla.
  4. Sovi harjoitteluun tulosi ajankohta opiskelijakoordinaattorilta. 
  5. Varaudu esittämään todistuksesi harjoittelupaikassa.
  6. Suorita ennen harjoittelujakson alkua seuraavat verkkokurssit: Arjen tietosuojaa videokoulutuksen ja nettitestin sekä Kanta-palveluiden verkkokoulun tietojen turvallisesta käsittelystä.  Esitä todistukset näiden suorittamisesta harjoittelupaikassa.
  7. Varaudu allekirjoittamaan Soiten salassapito- ja käyttäjäsitoumus.
  8. Tutustu Soiten ohjeeseen ”Ohjatun harjoittelun ohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille”.
  9. Tarkista, että sinulla on voimassa olevat tarvittavat rokotukset.