Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Erikoissairaanhoidon osastot

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastoilla hoidetaan eri erikoisalakohtaista hoitoa vaativia potilaita. Valikosta pääset kunkin yksikön omalle sivulle. Yksikön omilla sivuilla kuvataan yksikön toimintaa, tutkimuksia ja hoitoja.

Vierailuajat

Vierailut joka päivä klo 14.00-15.00 ja 18.00-19.00.

Vierailuista voi sopia osaston henkilökunnan kanssa.