Harjoittelun alkaessa ja sen aikana

Perehdytys

Harjoittelun alkaessa perehdytys tapahtuu vaiheittain palvelu-/vastuualueella tai yksikössä. Opiskeluun liittyvä tavoitekeskustelu käydään harjoittelujakson alussa. Perehdytys ja tavoitekeskustelu muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on varmistaa laadukas oppiminen jakson aikana. Tässä ovat mukana aina ohjaava opettaja, opiskelijakoordinaattori tai opiskelijan ohjaaja. Perehdytyksen toteutumista arvioidaan aina harjoittelujakso päättyessä.

Opiskelijakoordinaattori

Jokaisessa yksikössä on nimetty opiskelijakoordinaattori, joka toimii ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille työntekijöille.

Hän huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. 

Opiskelijaohjaaja

Opiskelijalle on nimetty oma ohjaaja (1-2), jonka työvuorojen mukaisesti harjoittelu etenee. Tällä tavalla varmistetaan ohjauksen jatkuvuus. Opiskelijalle nimetty ohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson tavoitteisiin ja opiskelijoiden portfolioon sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan.