Harjoitteluun hakeminen

Toisen asteen oppilaitokset varaavat harjoittelupaikat opiskelijoille opettajan kautta yksiköiden opiskelijakoordinaattorilta tai yksikön esimieheltä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä lähettää vahvistetut sijoituslistat huhtikuun loppuun mennessä syyslukukauden osalta ja lokakuun loppuun mennessä kevätlukukauden osalta. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiili. Jobiilin kautta opiskelijat varaavat itsenäisesti harjoittelupaikkansa valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Jobiilijärjestelmän käyttämisestä löytyy erillinen ohjeistus (www.jobiili.fi). Muut kuin Jobiilissa olevat harjoittelupaikat varataan opettajan kautta.

Valinta ja muutokset

Harjoittelujaksolle tulevalle opiskelijalle tiedotetaan valinnasta kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Jobiilin kautta varauksensa tehneet saavat tervetulokirjeen kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkamista. 
Sovittuihin harjoittelujaksoihin liittyvät muutokset tulee tehdä vähintään viikkoa ennen jakson alkamista mielellään kirjallisesti. Muutokset ja perumiset tehdään yksikön opiskelijakoordinaattorille tai esimiehelle.