Terveyspalvelut ➔ Päivystys ➔

Yhteispäivystys

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystysvastaanotosta käytetään nimitystä yhteispäivystys. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan päivystysvastaanottoa, jossa hoidetaan sekä perusterveydenhuollon (YLE), että erikoissairaanhoidon (ESH) päivystyspotilaita. Yhteispäivystys on auki kaikkina vuorokauden aikoina.

0-16-vuotiaat hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella yhteispäivystyksessä tai lasten ja nuorten päivystyksessä, joka toimii ympäri vuorokauden. Lähetteellä tulevat hoidetaan aina lasten ja nuorten päivystyksessä (vakavasti sairaat lapset ja nuoret).

YLE-päivystyksessä vastaanottotoimintaa pitää 1-2 yleislääketieteen lääkäriä sekä päivystävä sairaanhoitaja. Lisäksi vastaanotossa työskentelee potilaiden seurannasta vastaava hoitaja sekä toimenpiteissä ja tutkimuksissa avustavaa hoitohenkilökuntaa.

Yhteispäivystyksessä toimii lääkärin- ja hoitajavastaanottojen lisäksi puhelinneuvonta, joka palvelee kaikkina vuorokaudenaikoina. Puhelinneuvonta antaa kotihoito-ohjeita, arvioi hoidon kiireellisyyden ja ohjaa potilaan oikeaan hoitopaikkaan.

Erikoissairaanhoidon päivystyksessä
työskentelee kaksi päivystävää lääkäriä, joista toinen hoitaa konservatiivia (sisätaudit, neurologia, keuhkosairaudet) ja toinen kirurgisia potilaita. Muiden erikoisalojen potilaat pyritään virka-aikana hoitamaan kunkin erikoisalan poliklinikalla tai alan erikoislääkäriä konsultoimalla.

Yhteispäivystyksessä tapahtuvan päivystystoiminnan lisäksi sairaalassa päivystää lastenlääkäri, gynekologi ja anestesiologi. Päivystyspalveluihin kuuluu myös sisätautien ja kirurgian alojen erikoislääkäreiden, radiologian ja psykiatrian varallaolopäivystys. Myös laboratoriopalvelut ovat saatavissa ympärivuorokautisesti.
Yhteystiedot

Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
l-siipi, sisäänkäynti B1 (opaskartta)

Yhteispäivystys / puhelinneuvonta
Akuuttihoitaja
puh. (06) 826 4500


Sihteeri
puh. 040 653 4145
fax (06) 826 4651


Va. apulaisosastonhoitaja
Anette Rautapuro
puh. 0400 145 578

Apulaisosastonhoitaja
Teija Ronkainen
puh. 040 653 4482


Osastonhoitaja, vastuualuejohtaja
Pirjo Sinko
puh. 044 723 2324


Ylilääkäri,
päivystyksen lääketieteellinen johtaja
Tomas Björk
puh. 06 826 3221 (sihteeri)


Päivystys- ja diagnostiikkapalvelujen  palvelualuejohtaja
Sari Timonen
puh. 044 723 2307

Löydät meidät Instagramista: