Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (=HYTE) Soite on luonut Keski-Pohjanmaalle ja Kruunupyyn kuntaan hyvinvoinnin johtamisen ja koordinoinnin rakenteet yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Jokaisessa alueen kunnassa toimii hyvinvointikoordinaattori, joka valmistelee asioita kuntansa hyvinvointityöryhmälle. Soite tukee kuntakohtaisten hyvinvointityöryhmien toimintaa.

Kunnat laativat neljän vuoden välein hyvinvointikertomuksen, jossa tarkastellaan väestöryhmittäin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa. Vuosittain kunnat laativat suppeamman selonteon väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. Soiten kehittämisyksikkö tukee ja koordinoi alueen hyvinvoinnin ja terveyden kehittämistä, hyvinvointityöryhmien toimintaa ja hyvinvointikertomusten laatimista. Soite koordinoi maakunnan HYTE-johtoryhmän toimintaa ja laatii maakunnan hyvinvointikertomuksen.

Maakunnan eri toimijat yhdessä (maakunta, kunnat, järjestöt, yrityksen ja muut alueen toimijat) ovat osa Keski-Pohjanmaan HYTE-edistämisen yhteistyöverkostoa.

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Henri Nevalainen
puh. 050 343 1409