Ikioma-hanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa


Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli lyhyemmin I&O –kärkihanke on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Hankkeen kansallisena tavoitteena on saada iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Tavoitteena on kehittää kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä mahdollistamaan turvallinen kotona asuminen niin pitkään kuin se on mahdollista. Kuntoutuminen ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen on tärkeä osa kaikissa palveluissa. Ikäihmisiä kannustetaan myös omavastuiseen aktiiviseen elämäntapaan, jossa keskeisiä ovat ravitsemus, liikunta ja sosiaaliset suhteet.

Omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia tuetaan. Ikäihmisten perhehoitoa kehitetään yhdeksi todelliseksi vaihtoehdoksi sekä pitkäaikaiseen että lyhytaikaiseen hoitoon.

I&O-kärkihankkeeseen on palkattu muutosagentti jokaiseen maakuntaan. Muutosagentin tehtävänä on yhdessä Soiten toimijoiden kanssa rakentaa maakuntaan yhteen sovitettua iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta. Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2018 loppuun.

Huom ! Hanke on päättynyt 31.12.2018Yhteystiedot

I&O muutosagentti
Liisa Ahonen
puh.040 489 2131
etunimi.sukunimi(at)soite.fi