Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kotihoito järjestetään yksilöllisesti ja hoidon- ja hoivan tarpeen mukaisesti, jonka perusteena on asiakkaan toimintakyky ja terveys kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle.

Kodin ylläpitosiivouksiin asiakas ohjataan käyttämään yksityistä palveluntuottajaa.

Kotihoito on säännöllistä silloin, kun asiakas saa kotihoitoa vähintään kerran viikossa.

Kotihoito käsittää kuusi kotihoidon aluetta, joilla toimii palveluesimiehen alaisuudessa moniammatillisia tiimejä.

Tiimeissä työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.


Liitteet:

Kotihoidon kriteerit

Tarkista koti turvalliseksi -esite


Omavalvontasuunnitelmat:

Kotihoito Itäinen

Kotihoito Eteläinen

Kotihoito Läntinen

Lestijokilaakson kotihoito

Kruunupyyn kotihoito

Yhteystiedot

Kokkola

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus
puh. 044 730 8216

Palveluesimies Marjo Kero-Järvilä 
puh. 044 730 7616


Kotihoito eteläinen
Palveluesimies Päivi Akolahti
puh. 044 780 9470  


Kotihoito läntinen
Palveluesimies Petra Witick
puh. 044 780 9662


Kotihoito itäinen
Palveluesimies Marita Hakala 
puh. 044 780 9274 

 
Kotihoito pohjoinen
Palveluesimies Sirkka-Liisa Niemi 
puh. 050 354 9769


Kuusikumpu / Senioriasuminen
Palveluesimies Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007


Kruunupyy

Kotihoito Kruunupyy
Palveluesimies Åsa Rönnqvist
puh. 050 310 5035 


Kanslisti, laskutus: Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843Jokilaaksot

Perhonjokilaakson kotihoito
Palveluesimies Karita Eteläperä
puh. 040 804 2481


Lestijokilaakson kotihoito
Palveluesimies Mervi Salonen
puh. 040 804 2440Kotihoidon palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749