Terveyspalvelut ➔ Kotiin tarjottavat palvelut ➔

Kotiin tarjottavat palvelut

Soite tarjoaa kotisairaalan palveluita naisten ja lasten avosairaalassa sekä perusterveydenhuollon kotisairaalassa.

Naisten ja lasten avosairaala on lääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa perheen kotona ja kätilöpoliklinikalla. Potilaina voivat olla eri-ikäiset lapset ja naiset. Hoitoa ohjaavia arvoja ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, vapaaehtoisuus ja hoidon jatkuvuus. Lue lisää

Kotisairaala tarjoaa vuodeosastohoitoa korvaavaa lyhytaikaishoitoa potilaan kotona silloin kun potilas itse tai heidän omaiset ovat siihen halukkaita. Lue lisää

Kotihoidon kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkaan tarpeista lähtevää kuntoutusta asiakkaan kotona. Kotona kuntoutuminen on yksi vaihtoehto terveyskeskuksessa tapahtuvalle kuntoutukselle. Toiminta on tarkoitettu asiakkaille, joilla on tarve kuntoutumiseen. Lue lisää