Terveyspalvelut ➔ Suun terveydenhuolto ➔

Koululaiset ja opiskelijat

Tekstiviestimuistutus lähetetään ajanvarauksesta kaksi vuorokautta ennen hoitoaikaa. Voit käydä netissä päivittämässä puhelinnumerosi sähköisen palvelun kautta.

Yli 15-vuotiailta perimme käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta asetuksen mukaisen maksun 50,80


Koululaiset

Kouluiässä luodaan perusta elinikäiselle suun terveydelle. Suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelut ovat osa oppilaan kouluterveydenhuoltoa, joten yhteistyö kodin, koulun ja hammashoitolan välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 3., 5. ja 8. luokan aikana. Hammashoitola määräytyy suun terveydenhuollossa määritellyn koulunjaon mukaisesti. Vastaanottoaika lähetetään kirjeitse suoraan kotiin oppilaan nimellä. Hoitokäynnit jakautuvat perushammaslääkärille, suuhygienistille tai oikomishoidon hammaslääkärille.

Määrävuositarkastusten lisäksi koululaiset voidaan kutsua hammashoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman perusteella.

Kokkolassa ja Kruunypyyssä koululaisten hampaistoa koskeva oikomishoidon seulontatutkimus tehdään kaikille oppilaille kolmannella luokalla. Kutsu tutkimukseen lähetetään kotiin.

Toivomme vanhemman/ huoltajan osallistuvan lapsen hammashoitokäynneille. Näin saadaan tarvittava tieto ja kotihoitoon liittyvä ohjaus välitettyä kaikille osapuolille samanaikaisesti.


Opiskelijat

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluville palvelut järjestetään samoilla periaatteilla kuin muillekin kaupungin asukkaille (lukio ja muut ammattiin valmistavat koulut).

Opiskelijalla on asetuksen mukaan mahdollisuus käydä suun terveystarkastuksessa kerran opiskeluaikana. Mahdolliset jatkohoidot määritellään yksilöllisesti hoidontarpeen arvion mukaan.

Suosittelemme ajan varaamista ensimmäisen vuosikurssin aikana, mahdollisten jatkohoitojen loppuun saattamiseksi. 

17 vuotta täyttäville lähetetään kehotekirje ajan varaamisesta tai aika määräaikaistarkastukseen. 

Tarkastukset ja hoitotoimenpiteet ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneillä.


Sähköinen eEsitieto-lomake Kokkolassa ja Kruunupyyssä

Kokkolan ja Kruunupyyn suun terveydenhuollon toimipisteissä on käyttössä sähköinen eEsitieto-lomake, jota pääset täyttämään sähköisen ajanvarauksen kautta.

Pyydämme täyttämään sähköisen esitietolomakkeen ennen suun terveystarkastukseen saapumista.

Terveystiedot täytetään vain kerran uuden hoitojakson alkaessa (tarkastuskäynti).

Yli 12 vuotiaan lapsen vanhempi tarvitsee lapsen suostumuksen voidakseen täyttää eEsitietolomakkeen. Suostumus kirjataan lapsen terveyskertomukseen.

Siirry palveluun