Työ Soitessa ➔ Tervetuloa työharjoitteluun ➔

Lääketieteen opiskelijat ja lääkärit

Lääketieteen hajautettuun perusopetukseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan tulee opiskelijoita pääasiassa Oulun ja Tampereen yliopiston lääketieteellisistä tiedekunnista. Satunnaisesti yksittäisiä lääketieteen opiskelijoita tulee hajautettuun perusopetukseen vuosittain myös muista yliopistoista. 

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Opiskelijaharjoittelu Soiten yksiköissä

Opiskelijaharjoittelut Soiten yksiköissä toteutetaan ennakkovarausten mukaisesti. Harjoittelupaikkojen osalta etusijalla ovat valmistuvat viimeisen lukukauden opiskelijat. Sovittu harjoittelu perutaan toistaiseksi mikäli harjoitteluun tuleva opiskelija tulee koronaepidemian leviämis- tai kiihtymisvaiheessa olevasta maakunnasta.

Uusia harjoittelupaikkavarauksia ja vierailu- ja tutustumiskäyntejä ei toistaiseksi oteta vastaan. Myöskään kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta tulevia opiskelijoiden harjoitteluja ei sovita Soiten yksiköihin.
 
Mikäli Soiten yksiköiden toimintaa muutetaan epidemiaan liittyvistä syistä, vastaa koulutuksen järjestäjä mahdollisista muutoksista opiskelijan opiskelujärjestelyihin. Koulutuksesta vastaava organisaatio on vastuussa harjoitteluun tulevan perehtymisestä THL:n ajantasaisiin ohjeistuksiin tartunnan ehkäisemiseksi. Harjoittelusta vastaava ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen Soitessa voimassa olevista ohjeista ja rajoitteista.
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen annettujen ohjeiden noudattamiseen. Opiskelijoiden tulee tietoisesti pyrkiä välttämään altistumisriskeiksi tunnistettuja tilanteita (matkustamista korkean riskin alueelle, joukkotapahtumia jne) 1-2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista ja harjoittelun aikana.
 
Opiskelijoiden edellytetään käyttävän suu-nenäsuojaa jatkuvasti ruokailutilanteet pois lukien.
 
Mikäli opiskelija epäilee altistuneensa tai tuntee vähäisiäkään hengitystieoireita, tulee hänen välittömästi keskeyttää harjoittelu, hakeutua koronatestaukseen sekä ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
 
Opettaja voi toteuttaa harjoittelun ohjausta edellä mainituin ohjeistuksin. Ohjauksen toteuttamista etäyhteyden avulla suositellaan.


Amanuenssiksi Soiteen?

Soitessa on mahdollista suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssit valitaan haun perusteella ja he toimivat kuntayhtymässä palkallisena työntekijänä. Amanuenssin toimiin haetaan kahdesti vuodessa sähköisen haun kautta: hakuilmoitus löytyy Avoimet työpaikat -listauksesta. Lisätietoja saa johdon sihteeri Birgitta Ahlsvedilta, birgitta.ahlsved(at)soite.fi tai Resurssikeskuksen sihteeri Marianne Lassilta, marianne.lassi(at)soite.fi.

Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä seuraavien erikoisalojen opinnoissa:

  • sisätautien
  • kirurgian
  • anestesiologian
  • lastentautien
  • naistentautien
  • korva-nenä-kurkkutautien
  • keuhkosairauksien
  • psykiatrian
  • yleislääketieteen opinnoissa

Olemme luoneet nuorille lääkäreille tutor-lääkärijärjestelmän sekä toimivat konsultaatiomahdollisuudet. Huomioimme kunkin lääkärin elämäntilanteen ja mieltymykset ja voimme taata nimetyn seniorikollegan tuen.

Viiden tähden koulutuspaikka

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on arvioitu vuonna 2019 Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä viiden tähden koulutuspaikaksi eli koulutuspaikkojen parhaisiin kuuluvaksi. Lue lisää