Terveyspalvelut ➔ Lastensairaala ➔

Lasten ja nuorten osasto 1 sekä vastasyntyneiden teho ja valvonta

Lasten ja nuorten vuodeosastolla hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevat lapset. Lapsen hoito toteutetaan osastolla vain, jos hoitoa ei voida yhtä hyvin toteuttaa kotona tai polikliinisesti. Vanhemmilla on mahdollisuus, ja heitä kannustetaan olemaan mukana lapsen hoidossa koko sairaalahoidon ajan. 

Osaston tyypillisin potilasryhmä on tulehdustauteihin yllättäen sairastuneet lapset. Osastolla hoidetaan lisäksi kirurgian, korva-nenä-kurkkutautien ja ihotautien yksiköiden sairaalahoitoa tarvitsevat lapset. Osastolla on lapsia myös eri syiden vuoksi tutkimusjaksolle kutsuttuna sekä toisinaan pitkäaikaissairaita lapsia.

Päivystyslähetteellä olevat potilaat tulevat lasten päivystykseen, jossa osastonlääkäri tutkii potilaan sekä tekee hoitosuunnitelman. Lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä työskentelee lasten päivystävä sairaanhoitaja.

Vastasyntyneiden teholla ja valvonnassa hoidamme vakavasti sairastuneita vastasyntyneitä ja vastasyntyneiden valvonnassa erityistä hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä sekä kasvavia keskosia.

Vanhempien vierailuajat vastasyntyneiden teholla ja valvomossa ovat vapaat. Muiden vierailusta voi sopia erikseen hoitohenkilökunnan kanssa.

Lasten ja nuorten osastolla sekä vastasyntyneiden teholla on yhteensä 16 sairaansijaa.

Yksikkömme hoitotyötä ohjaavat periaatteet:
  • perhekeskeisyys
  • turvallisuus
  • yksilöllisyys
  • terveyskeskeisyys
  • jatkuvuus

Eri alojen ammattilaisista koostuva tiimi

Lapsen onnistunut hoito edellyttää monien henkilöiden asiantuntemusta. Lasten lääketieteellisestä hoidosta vastaavat poliklinikan lastentautien erikoislääkärit ja osastonlääkäri (osaston lastentautien erikoislääkäri) yhdessä muiden erikoisalojen erikoislääkäreiden kanssa. 


Lääkäreiden lisäksi osasto tekee tiivistä yhteistyötä psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, fysioterapeutin, lasten kuntoutusohjaajan, vauvaperhetyöntekijän, ravitsemussuunnittelijan, lasten diabeteshoitajan, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa lapsen yksilöllinen tarve huomioiden. 

Hoitotyön asiantuntijoina lapsen hoidossa ovat poliklinikan ja osaston sairaanhoitajat ja lähihoitajat. He tekevät vuorotyötä. Tavoitteemme on silti, että lasta hoitaisi koko sairaalassaoloajan samat hoitajat.

Osastonlääkärin työaika on ma-pe klo 8-15. Muuna aikana osaston lapsipotilaiden hoidosta vastaa lastentautien päivystävä lääkäri. Osastonlääkäri on osaston lapsipotilaan hoitava lääkäri. Vanhempia pyydetään kääntymään lapsen hoitoa koskevissa asioissa osastonlääkärin puoleen. Kiireellisissä asioissa voi lapsen hoidosta keskustella myös lastentautien päivystävän lääkärin kanssa.

Pidemmän ajan osastohoidossa olevat koululaiset saavat yksilöllistä opetusta osastolla käyvältä opettajalta.


Lastenosastolla on henkilökuntamme lisäksi terveydenhuoltoalan opiskelijoita opiskelemassa lasten hoitotyötä.


Lisätietoa ja ohjeita:

Ennenaikaisena syntyneen vauvan kotihoito-ohjeet.pdf

Lasten_ja_nuorten_osaston_esittely.pdf

Vastasyntyneen_kotihoito-ohje.pdf

Vastasyntyneiden_tehohoitoyksikko.pdf
Yhteystiedot

Lasten ja nuorten osasto sijaitsee K-PKS:n 0. kerroksessa, a-siivessä (opaskartta).


Kanslia / Lasten ja nuorten osasto
puh. (06) 826 4200


Äidinmaitokeittiö
puh. 040 652 4698


Osastonsihteeri / Lasten ja nuorten osasto puh. 040 653 4459
puhelinaika: ma-to klo 13-15 ja 
pe klo 13-14


Lasten kuntoutusohjaaja
puh. 0400 145 511


Osastonhoitaja
Lasten ja nuorten osasto
Anna-Leena Hohenthal
puh. 040 804 4466


Apulaisosastonhoitaja
Lasten ja nuorten osasto
Nico Jäväjä
puh. 040 653 4077


Palvelualuejohtaja, vastuualuejohtaja
Lasten ja nuorten osasto / Lastenpoliklinikka
Heidi Pettersson
puh. 040 653 4078


Ylilääkäri
Andreas Blanco Sequeiros
puh. 040 653 4002


Oman lapsen hoito osastolla

Osastollamme on käytäntönä, ettei vanhempien vierailuaikoja ole rajoitettu, vaan vanhemmat voivat olla hoitamassa lastaan koko lapsen sairaalassaoloajan.

Tällä vanhempien ja hoitohenkilökunnan yhteistyöllä pyritään lapsen parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Äidillä tai isällä on mahdollisuus yöpyä lapsen vierellä. Osastollamme on järjestetty vanhempien käyttöön taukotila, jossa on mahdollisuus kahvin / teen keittämiseen ja siellä on myös oma jääkaappi, jossa voi säilyttää eväitä.

Vierailuajat

Lasten ja nuorten osastolla ei ole vierailuaikoja. Epidemia-aikoina vierailut erillisen ohjeen mukaan.