Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus

Soiten alueen lastenneuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus. Sähköisesti varataan ajat 2-6-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastuksiin.

2-vuotiaan tarkastukseen varataan 60 minuutin neuvola-aika. 
3-6-vuotiaiden tarkastukseen varataan 90 minuutin neuvola-aika.

Molempien vanhempien osallistuminen lapsen neuvolatarkastukseen on toivottavaa.

4-vuotiaan tarkastus on laaja terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi neuvolalääkärin tarkastus. Lääkärikäynnille ajan antaa terveydenhoitaja neuvolakäynnin yhteydessä.

Kutsumme vanhemmat erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen, 1,5-vuotias ja 4-vuotias. Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa perheen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita yhteistyössä vanhempien kanssa.

4 -vuotiaan laajaan tarkastukseen pyydämme vanhempia täyttämään ja ottamaan mukaan kotiin postitetun Voimaperheet -kaavakkeen, sekä pyytämään päivähoidosta  Tiedonsiirto_paivahoidosta_neuvolaan.pdf -kaavakkeen täytettynä. Molemmat vanhemmat myös täyttävät Audit-kyselyn (linkki sivustoon www.paihdelinkki.fi) ja tarvittaessa Nikotiiniriippuvuustestin ja Huumeidenkäyttötestin.

Kaikki neuvolaan varatut ajat on nähtävissä sähköisesti ja voit siirtää ja perua varaamiasi määräaikaistarkastusaikoja 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.


Siirry ajanvaraukseen


Puhelimitse voit varata ajan, kun:

  • palveluun kirjautumisessa on ongelmaa
  • jos sähköinen ajanvarausmahdollisuus on sulkeutunut
  • tarvitset pidennetyn vastaanottoajan
  • tarvitset palvelua muulla kuin suomen- tai ruotsinkielellä
  • asioit ensimmäistä kertaa Kokkolan neuvoloissa
  • et halua asioida sähköisesti


Lastenneuvolan ajanvaraus