Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Lastenvalvoja

Lastenvalvoja

Lastenvalvojan palvelut

  • Isyyden selvittäminen
  • Huolto-, asuminen- ja tapaamissopimusten tekeminen
  • Elatussopimukset
  • Koulutussopimukset (18-vuotta täyttäneelle koulua käyvälle nuorelle)
  • Kruunupyyn lastenvalvojan tehtävät

Isyyden selvittäminen ja yhteishuoltosopimus lastenvalvojalla

Palvelu on tarkoitettu avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, lapsen äidille tai miehelle, joka haluaa tunnustaa isyytensä. Näissä tapauksissa isyyden tunnustamista ei ole vastaanotettu neuvolassa.

Lapsen äiti ei voi enää kieltäytyä isyyden selvittämisestä.


Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltajuudesta sopiminen neuvolassa

Isyyden tunnustaminen on jatkossa mahdollista myös ennen lapsen syntymää neuvolassa äidin suostumuksella. Suostumuksen vastaanottaa äitiysneuvolan terveydenhoitaja.

Tämä edellyttää, että äiti ja isä ovat molemmat paikalla äitiysneuvolassa ja samassa yhteydessä voidaan tehdä sopimus yhteishuollosta. Isyyden tunnustaminen vastaanotetaan raskausviikolla 30-32 käynnillä. Henkilöllisyys tarkistetaan virallisella asiakirjalla molemmilta vanhemmilta esim. voimassa olevalla passilla tai ajokortilla.


Huolto-, asumis- ja tapaamissopimukset

Mikäli avo- tai avioliitossa elävät vanhemmat eroavat, asuvat eri osoitteissa ja heillä on alle 18-vuotiaita lapsia, tulee vanhempien sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista lastenvalvojan luona.

Avioero haetaan käräjäoikeudelta, josta saa hakemuslomakkeita. Avioeroa koskevat asiat perustuvat avioliittolakiin.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskevat asiat perustuvat lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen elatusta koskevat asiat perustuvat lakiin lapsen elatuksesta.

Vanhemmat voivat tehdä sopimukset edellä mainituissa asioista lastenvalvojan luona sen jälkeen kun avioero on pantu vireille tai avoliitossa olevat ovat muuttaneet erilleen.

Lapsen huolto voi olla molemmilla vanhemmilla (yhteishuolto, tai vain toisella vanhemmalla (yksinhuolto).

Yhteishuollossa molemmat vanhemmat yhdessä vastaavat lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Lapsen asuinpaikasta huoltajat päättävät yhdessä. Lapsen kanssa asuva vanhempi huolehtii pääsääntöisesti lapsen päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta. Huoltajat saavat päiväkodista, koulusta ja eri viranomaisilta lasta koskevia tietoja.

Haettaessa lapselle passia tarvitaan yleensä molempien huoltajien allekirjoitukset. Lapsen sukunimen muuttamiseen, päätettäessä lapsen uskontokunnasta tai kansalaisuudesta tarvitaan vanhempien suostumus.


Elatussopimus

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se lapsen vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua. Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella, joka laaditaan ja vahvistetaan lastenvalvojan luona.

Elatusavun suuruutta määriteltäessä noudatetaan oikeusministeriön ohjetta elatusavun laskemisesta. Laskelmassa määritellään lapsen elatuksen tarve ja molempien vanhempien elatuskyky.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, on asia hoidettava käräjäoikeuden kautta. 

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusavun korotusmerkinnöistä on huolehdittava itse. Korotusmerkintä tehdään lastenvalvonnassa.

Elatusapuihin tuli – 0,37 % indeksitarkistus 1.1.2016.


Koulutusavustus

Elatusapu maksetaan enintään siihen päivään asti, jona lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus saada avustusta koulutustaan varten. Koulutussopimus tehdään lastenvalvojan luona.

Tietosuojasyistä asiakastietoihin ei voida vastata sähköpostitse


Lisätietoa parisuhteen tukemisesta ja eropalveluista Soiten alueella:

Parisuhteen tukeminen ja eropalvelut


Yhteystiedot

Osoite
Pitkänsillankatu 1-3
67100 Kokkola

Puhelinaika ja ajanvarus
ma - pe  klo 11.00 -12.00
puh. 06 826 4111


Lastenvalvojat
Marjaana Salmenoja-Biskop
Merja Kero


Toimistosihteeri 
Sari Rantala
puh. 040 806 5078


Palveluesimies
Arja Seppälä
puh. 044 730 7985

Löydät meidät Instagramista: