Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Lumiseteli

Vanhusten lumiseteli on palveluseteli, jonka avulla yksin asuva vanhus voi hankkia apua lumitöiden tekemiseen. Lumiseteliä voi anoa 70 vuotta täyttänyt, omakotitalossa tai rivitalossa asuva, heikentyneen toimintakyvyn omaava Soiten alueella asuva ikääntynyt henkilö. Palvelu ei koske vapaa-ajan asuntoja. Yhden lumisetelin arvo on 8,40 €/seteli. Loppuosa lumityön hinnasta tulee asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Lumiseteleitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Toistaiseksi lumiseteleitä on myönnetty vuoden ajaksi viisi kappaletta. Mikäli loppuvuodesta on määrärahaa jäljellä, voidaan pyynnöstä myöntää vielä maksimissaan viisi seteliä lisää.

Lumiseteliä anotaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, jota on saatavissa asiasta vastaavilta palveluohjaajilta. Lumisetelihakemus löytyy myös sähköisenä Soiten Lomakkeet-sivulta. Hakemus toimitetaan asiasta vastaavalle palveluohjaajalle.

Lumisetelin hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään niiden tulojärjestyksessä. Hakemus palautetaan oman alueen Omais- ja perhehoitokeskukseen palveluohjaajalle.


Hyvä tietää:

Kaustisen kunta tarjoaa maksuttoman lumityöpalvelun kotona asuville ikääntyneille ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on vaikean sairauden myötä alentunut. Lumityöt pitävät sisällään ensisijaisesti kulkureittien avaamisen. Urakoitsijan kanssa on mahdollista neuvotella tarkemmasta auraustyöstä. Tekninen johtaja Patrik Knutar, puh. 040 769 8668 myöntää palvelut. Lisätietoja voi kysyä rakennusmestari Kari Salmiselta, puh. 050 528 0665

Vetelin kunta tarjoaa vähävaraisille ikääntyneille, kotonaan asuville henkilöille maksuttoman lumityöpalvelun kunnan puolesta. Palvelun saamiseksi edellytetään Soiten palveluohjaajan tekemän kotikäynnin ja palveluntarpeen arvioinnin perusteella tehty hakemus palvelun tarpeesta. Palvelun tulee myös perustua Soiten vahvistamiin kriteereihin. Lisätietoja voi kysyä palveluohjaajien lisäksi Vetelin kunnan tekniseltä johtajalta Asko Mikkolalta puh. 050 579 0180

Lestijärven kunta myöntää ikääntyneille, yli 75- vuotiaille kotona asuville henkilöille maksuttoman lumityöpalvelun kunnan puolesta. Palvelun myöntämiseksi täytetään erillinen hakemus, jonka saa kunnantoimistolta. Lisätietoja palvelusta ja sen myöntämisestä voi kysyä rakennustarkastaja Kaisa Mäkelä puh. 044 066 8702. Hakemus myös palautetaan tekniseen toimistoon.

Perhon kunta tarjoaa ikääntyneille, kotona asuville henkilöille lumityöpalvelua kunnan työntekijän suorittamana. Palvelu on asiakkaalle maksullista, alkavalta työtunnilta laskutetaan 12,10 €/h. Lumenluontiapua voi tilata suoraan Raimo Pannulalta numerosta 0400 926 820.  Lisätietoja voi kysyä myös Perhon kunnan teknisen toimiston henkilökunnalta numeroista 040 684 285 tai 040 684 2849

Halsuan kunta tarjoaa ikääntyneille, kotona asuville henkilöille pihatien aurausapua urakoitsijoiden aurauskaluston suorittamana. Auraus tapahtuu aurauskaluston ollessa liikkeellä. Palvelu on asiakkaalle maksullista, yksi aurauskerta maksaa asiakkaalle 10 €. Aurausapua voi tilata kunnan teknisestä toimistosta, yhteystiedot: Eija Aksela, puh. 040  680 2225 ja Jari Kauppinen, puh. 040 680 2221. Kunta laskuttaa asiakasta suoraan ko. palvelusta.

Kannuksen  kaupunki myöntää pihateiden aurausapua niille ikääntyneille, jotka asuvat yli 100 m pitkien omien pihateiden päässä ja ovat joko Soiten kotihoidon asiakkaita tai täyttävät Soiten ikääntyneiden tukipalvelujen kriteerit. Aurauspalvelu ei koske vapaa-ajan asuntoja. Palvelun saamiseksi edellytetään Soiten lumisetelihakemusta ja Soiten palveluohjaajan tekemään kotikäyntiä. Palveluohjaaja organisoi keskitetysti palvelun asiakkaalle yhteistyössä Kannuksen kaupungin teknisen toimen kanssa. Lisätietoja voi kysyä Soiten palveluohjaajilta, puh. 040 804 3420 tai 040 804 2151.


Yhteystiedot

Palveluohjaaja
Kaija Keski-Rahkonen
puh. 050 345 2334 

Palveluohjaaja
Pia Sorvisto
puh. 040 806 5150 


Palveluohjaaja / Perhonjokilaakso

puh. 040 804 3203


Palveluohjaaja / Lestijokilaakso

puh. 040 804 2420