MITU-hanke

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU), STM:n kärki-hanke vuosille 2017-2018

Tupakkatuotteiden käyttö on mielenterveyskuntoutujilla ja päihdeongelmaisilla huomattavasti muuta väestöä yleisempää. Tupakointi on merkittävin taustatekijä näiden ryhmien muuta väestöä suurempaan somaattiseen, usein krooniseen, sairastavuuteen ja lyhentyneeseen elinajanodotteeseen. Tupakkatuotteiden käytön lopettaminen on tunnetusti kustannustehokkain tapa kohentaa väestön terveyttä ja kaventaa terveyseroja.

Hankkeen tavoitteena on toimia valtakunnallisesti ja terveydenhuoltojärjestelmän kautta ja tuottaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sopiva tupakoinnin lopettamisen tuki, johon sisältyy niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin järjestöjen tarjoama tuki lopettajalle. Tupakkavieroitustyötä tehostetaan alueellisesti räätälöimällä palveluketjun malleja ja tukemalla jo olemassa olevien rakenteiden kehittämistä niin, että mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakkavieroituspalvelut paranevat. Pääkohderyhmänä ovat ne yksiköt ja työntekijät, jotka hoitavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisia.

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry toimii hankkeessa yhteistyössä yhdentoista sairaanhoitopiirin (HUS, EPSHP, LSHP, VSSHP, KPSHP (Soite), VSHP, PSSHP, KSSHP, SSHP, ESSOTE ja PSHP), A-klinikkasäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Kuntoutussäätiön kanssa.

Hankkeessa juurrutetaan hyväksi havaittuja tupakoinnin lopettamisen tuen menetelmiä ja räätälöidään ne erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville potilaille sekä kuntoutujille sopiviksi. Hankkeen aikana työmenetelmiä viedään käytäntöön yhdentoista sairaanhoitopiirin alueella. Palveluketju rakennetaan ja räätälöidään jokaisen sairaanhoitopiirin kanssa erikseen alueellisten toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Toiminnasta syntyvä työkalu-valikoima on hankkeen aikana ja sen jälkeen tarjolla valtakunnallisesti kaikille asiasta kiinnostuneille sairaanhoitopiireille ja tuleville sote-alueilla.Yhteystiedot

Yhteyshenkilö
Kalle Viitasalo
vs. osastonhoitaja
puh. 040 653 4060
kalle.viitasalo@soite.fi