Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Neuvolat

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen ja Soiten neuvoloiden välinen yhteistyö alkoi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ovat kehittäneet neuvolapalveluihin uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Osassa maakuntaa pilotoidaan neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

Leikki-ikäisten neuvolatarkastukset yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu Kokkolan Koivuhaan ja Peurankadun päiväkodeissa sekä Toholammin Sateenkaaren päiväkodissa.

Lue lisää


NEUVOLOIDEN KESKITETTY PUHELINPALVELU

Soite on keskittänyt neuvoloiden puhelinpalvelun yhteen palvelunumeroon. Samalla terveydenhoitajien omista soittoajoista ja puhelinnumeroista on luovuttu.

Keskitetyn puhelinpalvelun piiriin kuuluvat Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella Soiten äitiysneuvolat, lastenneuvolat ja ehkäisyneuvolat.

Kruunupyyn neuvolat eivät kuulu puhelinpalvelun piiriin, joten Kruunupyyn puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Myös Soiten perheneuvoloiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Neuvoloiden uusi asiakaspalvelupuhelinnumero on 06 826 4477. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–14. Käytössä on myös takaisinsoittopalvelu, eli sinulle soitetaan takaisin, mikäli puheluusi ei vastata. Pyrimme soittamaan takaisin mahdollisimman nopeasti, viimeistään saman päivän kuluessa.

Neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun kautta voit:

  • saada neuvontaa ja apua kiireettömissä asioissa
  • hakea työnantajan vaatimaa tilapäistä hoitolomaselvitystä lapsen sairastuessa. Huom: hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta takautuvasti.
  • jättää soittopyynnön omalle terveydenhoitajallesi
  • varata vastaanottoaikoja neuvoloihin (onnistuu myös sähköisesti)
  • kysyä laboratoriovastauksia (onnistuu myös sähköisesti)

Asiakaspalvelunumeroon vastaavat neuvoloiden terveydenhoitajat. Voit edelleen keskustella oman terveydenhoitajan kanssa: se onnistuu jättämällä soittopyynnön omalle terveydenhoitajallesi. 


LTH-tutkimus  4–vuotiaiden terveystarkastuksessa 

Soiten lastenneuvolat osallistuvat THL:n toteuttamaan kansalliseen lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut –tutkimukseen.

LTH-tutkimus tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista, lapsiperhepalveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Tutkimukseen kerätään tietoa lapsen huoltajilta, lastenneuvolan terveydenhoitajalta, rekistereistä ja lapselta itseltään. Tutkimus tuottaa tietoa laajasti eri lapsiperhepalveluiden käyttöön.

Vuoden 2018 tiedonkeruu suunnataan 4-vuotiaiden lasten huoltajille sekä lastenneuvolan terveydenhoitajille ja se toteutetaan nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä ajalla 1.2.–31.10.2018 

Huoltaja pääsee sivulla www.thl.fi/lapsi2018 vastaamaan sähköiseen LTH kyselylomakkeeseen. Huoltaja kirjautuu henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka hän saa tekstiviesteillä lapsen nelivuotistarkastuksen jälkeen. Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella, jonka saa lapsen neuvolan terveydenhoitajalta.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut –tutkimuksesta vastaa THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö.

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta: www.thl.fi/lth


2,5 v. neuvolatarkastus

2-3 vuotiaan tarkastukseen varataan 60 minuutin neuvola-aika.  

4-6 vuotiaiden tarkastukseen varataan 90 minuutin neuvola-aika.

Soiten alueen lastenneuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus.

Voimaperheet 

Soiten alueen lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia. Kaikkia vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjelma pyrkii tavoittamaan ne perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.

Lisätietoa:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi

 

Yhteystiedot

Neuvoloiden keskitetty palvelunumero
puh. 06 826 4477
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14


Lastenneuvolat

Äitiysneuvolat

Ehkäisyneuvolat


Osastonhoitaja 
Pia Rauhala
Puh. 044 730 7971 
 
Vastuualuejohtaja
Perhonjokilaakso
Inkeri Jussila

Vastuualuejohtaja
Lestijokilaakso
Inkeri Jussila

Vastuualuejohtaja
Kokkola

Hannele Tikkakoski-Alvarez
puh. 044 730 7679


Vastuualuejohtaja
Kruunupyy

Anita Pöyhönen
puh. 044 780 9650

Palvelualuejohtaja
Hannele Tikkakoski-Alvarez
puh. 044 730 7679