Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Päivä- ja työtoiminta sekä avotyö

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.


Kevään 2018 asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset







Yhteystiedot


Kehitysvammaisten ja vammaisten
työ-  ja päivätoimintapalveluiden
vs. palvelualuejohtaja
Tuula Hanhisalo

puh. 050 353 0228


Päivä ja työtoiminnan maksatus ja laskutus
Palveluohjaaja
Päivi Torppa
puh. 040 804 5870