Sosiaalipalvelut ➔ Palveluohjaus ja neuvonta ➔

Palveluohjauskeskus

Palveluohjauskeskuksesta saat tarkoituksenmukaista palveluohjausta oikea-aikaisesti ja palveluneuvontaa eri elämäntilanteissa. Tavoitteena on asiakkaamme itsenäisen elämän tukeminen voimavaralähtöisesti. Palveluohjaus perustuu asiakkaan ja palveluohjaajan luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen.  

Palveluohjaajat:

  • kohtaavat asiakkaita ja heidän verkostojaan
  • neuvovat ja ohjaavat asiakkaita eri elämäntilanteissa ja vastaavat palveluita koskeviin tiedusteluihin
  • opastavat asiakkaita oikeisiin palveluihin
  • kartoittavat palvelutarvetta
  • auttavat erilaisten lomakkeiden täyttämisessä
  • tekevät tarvittaessa kotikäyntejä
  • koordinoivat moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa


Palveluohjaus

Palvelemme sekä puhelimitse että palvelupisteessä, kun tarvitset tietoa Soiten sosiaali- ja terveyspalveluista. Saat ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta.

Terveyssosiaalityö

Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sosiaalityöntekijät toimivat osana Soiten moniammatillista työryhmää. Sairaus tai vamma voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selviytymiseen, työkykyyn, taloudelliseen toimeentuloon, lasten tai muiden omaisten hoitokysymyksiin ja ihmissuhteisiin. Asiakkaiden ja/tai omaisten on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo yksilöllisesti monissa uuden tilanteen aiheuttamissa pulmissa ja kysymyksissä. 


Yhteystiedot

Palveluohjaus

puh. 040 806 5093

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola

Aukioloajat: arkisin klo 8-16


Sosiaalityöntekijä
Hilkka Anttila/Jokilaaksot
puh. 040 804 5105

Terveyssosiaalityön  johtava sosiaalityöntekijä
Magdalena Snellman
puh. 040 653 4070 


Sosiaaliohjaajat
Tarja Vähähyyppä 
Erica Liedes
puh. 044 730 7651


Palveluohjauskeskuksen palvelualuejohtaja
Nina Wikström
puh. 040 804 3980