Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Psykiatrian osasto 15

PSYKIATRIAN OSASTO 15 TOIMINTA-AJATUS:
Edistämme lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta laadukkailla, joustavilla ja moniammatillisilla palveluilla yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja heidän läheistensä kanssa.

Psykiatrian osasto 15 tuottaa akuutti- ja kuntoutuspsykiatrisiapalveluita Soiten toimialueelle ja P-PSHP:n eteläiselle alueelle (sekä Pietarsaaren seutukunnalle).

Psykiatrista vuode-osastohoitoa
psykiatrian osasto 15 tarjoaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle, Kala- ja Pyhäjokilaakson alueelle sekä Pietarsaaren seutukunnalle.

Psykiatrian osastolla 15 hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja/tai psyykkisiä sairauksia silloin, kun avohoito ei riitä. Psykiatrian osasto 15 toiminta on potilaan tarpeista lähtevää, avohoitopainotteista, yksilöllistä ja laadukasta. Osasto antaa apua ja tukea potilaille ja heidän läheisilleen. Osastolla on 46 potilaspaikkaa, joista 12 on avo-osastopaikkoja.

Perustehtävä on akuutin sairausvaiheen hoidon tarpeen arviointi, tutkimus, hoito sekä kuntoutustarpeen kartoitus. Hoidosta pyritään aina sopimaan potilaan ja hänen omaistensa kanssa tukien ja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta. Osa potilaista tarvitsee sairauteensa tahdostaan riippumatonta hoitoa. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitojaksot ovat lyhyitä kriisihoitoja, tarkkailujaksoja ja tutkimusjaksoja. Hoito jatkuu osastohoidon jälkeen yksilöllisesti sovittavassa avohuollon yksikössä.Yhteystiedot

Psykiatrian osasto 15:n suljetut yksiköt 15/A ja 15/B sijaitsevat  K-PKS:n P-siivessä, 2. kerroksessa.

Psykiatrian osasto 15/avoyksikkö sijaitsee P-siivessä 0-kerroksessa (opaskartta).

 
Kansliat

Suljettu yksikkö 15/A
puh. 040 653 4128

Suljettu yksikkö 15/B
puh. 040 804 5536

Avoyksikkö
puh. 040 653 4130


Osastonsihteerit
Kaija Kaarto
puh. 040 653 4366

Elina Åkerblom
puh. 040 653 4407

Päivi Annala
puh. 040 804 3911 (avoyksikkö)

 

Osastonhoitaja
Sakari Ruisaho
puh. 040 653 4066


Ylilääkäri
Jarkko Heino

Linkit

Psykiatrinen hoitotahto -lomake löytyy Lomakkeet -sivulta