Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔ ➔ Psykiatrian avohoito

Psykiatrian monimuotoinen avohoitoyksikkö

Psykiatrian monimuotoisen avohoitoyksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota tukea mielenterveysongelmista/psyykkisistä sairauksista ja elämänkriiseistä sairastavien/toipuvien arkipäivästä selviytymiseen. Toiminta perustuu yhteisölliseen kohtaamiseen, perheen ja verkoston kanssa tehtävään työhön, yksilön kanssa tehtävään työhön ja erilaiseen ryhmä- ja kurssitoimintaan. Lisäksi yksikön toimintaan kuuluu virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen toteuttaminen yhteistyössä päivystävän lääkärin kanssa, sekä tarpeenmukainen kannattelu virka-ajan ulkopuolella – myös viikonloppuisin.

Yksikkö tarjoaa kuntoutumisen tueksi psykoedukaatioon nojaavaa ohjaamista ja opastamista. Lisäksi yksikössä toteutetaan kuntoutumisen tueksi suunniteltuja avoimia ja suljettuja ryhmiä sekä psykiatrisia sopeutumisvalmennuskursseja erilaisista psyykkisistä ongelmista. Ryhmät ja kurssit perustuvat psykoedukatiiviseen työskentelyyn kunkin ryhmän ja kurssin teeman mukaisesti ja ne etenevät kuntoutumisen prosessin vaiheita mukaillen. Keskeisen elementin muodostaa muilta ryhmäläisiltä saatava vertaistuki.

Yksikköön hakeutuminen tapahtuu hoitavan yksikön tekemän kuntoutussuunnitelman mukaisesti tai lähetteellä. Psykiatrian kuntoutuskursseille voi hakeutua myös kuntoutujan omalla hakemuksella. Kuntoutuskursseja varten lomakkeita saa hoitavalta taholta.


Psykiatrian kuntoutuskursseilla haettavana seuraavia kursseja:

  • Depressiokurssi
  • Depressionskurs
  • Elämäntaitokurssi
  • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kurssi
  • Oireidenhallintakurssi
  • Painonhallintakurssi
  • Mielekäspäivä kurssi
  • Psykoottisten häiriöiden kurssi
  • Pakko-oireisen häiriön kurssi

Yhteystiedot

Kanslia
puh. 040 653 4201

Aukioloajat:
ma-pe klo: 8-20
la-su klo: 10-18


Psykiatrian kuntoutuskurssit
puh. 040 653 4202

 
Osastonhoitaja
Kari Pihlajamäki
puh. 040 6534 060