Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔ ➔ Psykiatrian avohoito

Psykiatrian poliklinikka

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa alueensa aikuisväestölle psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kuuluvaa tutkimusta, avohoitoa ja kuntoutusta.

Psykiatrian poliklinikka palvelee yleissairaalapsykiatrian osalta koko Soiten aluetta sekä muita sopimuskuntia. Konsultaatio voidaan järjestää osastohoidon aikana tai polikliinisesti ajanvarauksella. Terapeuttisten keskustelujen ohella otetaan tarvittaessa kantaa työkykyisyyteen ja tuetaan sairauteen sopeutumisessa ja kuntoutumisessa.


Hoitoon hakeutuminen

Poliklinikalle voi hakeutua esim. seuraavista syistä:

 • psyykkinen kriisitilanne
 • psykoottinen oireilu
 • depressio
 • itsetuhoisuus
 • osastohoidon jälkeinen jatkohoito


Yleissairaalapsykiatriset yhteydenotot

Aloite hoitoon hakeutumiseen voi lähteä joko potilaalta tai hoitohenkilökunnalta.

 • lyhyt kirjallinen konsultaatiopyyntö, jossa ilmenee miksi konsultaatiota pyydetään
 • ennen klo 12 saapuneisiin konsultaatiopyyntöihin vastataan saman päivän aikana
 • mikäli kyseessä on polikliininen ajanvaraus, maininta kiireellisyysasteesta


Vastaanottokäynnit poliklinikalla ovat potilaille maksuttomia.


Päivystys

Poliklinikalla on 2 päivystävää/konsultoivaa sairaanhoitajaa arkisin ma-pe 8-20. Iltaisin päivystykselliset yhteydenotot oman terveyskeskuspäivystyksen kautta. Poliklinikan päivystävät/konsultoivat työntekijät arvioivat tilanteen ja voivat tarjota tarpeen mukaan päivystys-/konsultaatioajan ja/tai ohjata potilaan tarpeenmukaiseen jatkohoitopaikkaan.


Lääkäripäivystys klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin yhteispäivystyksen kautta.


Poliklinikan tehtäviin kuuluu:

 • psykiatristen kriisien ensiapu, arviointi ja hoito avohoidollisin keinoin
 • psykiatristen kriisien osastohoidon tarpeen arviointi
 • vaikeiden psykiatristen häiriöiden psykoterapeuttinen jatkohoito
 • erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut kun psyykkiseen sairauteen liittyy merkittävä tai pitkittynyt toimintakyvyn lasku
 • työkyvyn arviot yhteistyössä sairaalan muiden yksiköiden kanssa
 • konsultaatiopalvelut sairaalan muihin yksiköihin ja perusterveydenhuoltoon
 • hoitoonohjaus; tarvittaessa ohjaamme potilaan poliklinikaltamme toiseen hoitopaikkaan
 • suunnitelman mukainen toimintaterapia ja toimintakyvyn arviointi
 • neuropsykiatriset tutkimukset
 • lyhytkestoinen terapia vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaille
 • osallistuminen sopeutumisvalmennukseen
 • työnohjaus sairaalan henkilökunnalle


Arvioinnin ja hoidon toteutus

Poliklinikan moniammatillinen työryhmä (AKU-tiimi) toteuttaa uusille asiakkaille kokonaisvaltaisen hoidon alkuarvioinnin ja tekee hoidon suosituksen psykiatrian poliklinikan hoitotiimille tai muulle tarpeenmukaiselle hoitotaholle. Lisäksi AKU-tiimissä toteutetaan uusille asiakkaille lyhyet kriisihoidot.

Varsinainen hoito psykiatrian poliklinikalla tapahtuu hoitotiimissä I tai II. Hoitotiimit toteuttavat kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnin yhdessä potilaan kanssa. Hoitojakson tavoitteet, työskentelytapa sekä käyntien määrä pyritään sopimaan ensimmäisten käyntien aikana niin alkuarvioinnissa kuin mahdollisen hoitosuhteen alkaessa hoitotiimissä.

Psykiatrian poliklinikan toimintamuotoja ovat yksilö-, perhe-, verkosto- ja ryhmätapaamiset sekä psykoterapia. Hoitoon sisältyy aina myös perhetilanteen kartoitus ja lasten tilanteen arviointi tarvittaessa eri yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutuksessa korostuu tukea antava opetuksellinen lähestymistapa sairauden hallinnan opettelussa. Yhteistyö asiakkaan läheisten ja muiden palveluntuottajien kanssa on keskeistä.

Aukioloajat

ma-to klo 8-16
pe klo 8-15

Muina aikoina hakeutuminen yhteispäivystykseen.

Yhteystiedot

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Keskussairaalan r-siipi, 1. krs. (opaskartta).


Kanslia
Osastonsihteerit
Ajanvarausmuutokset ja tiedustelut
puh. 040 653 4197
fax. (06) 826 3199
ma-to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.00


Neuvonta- ja arviointipuhelin
puh. 044 730 7625


Päivystyspuhelin Soite
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 040 652 4642


Osastonhoitaja
Markus Heikell
puh. 040 804 2174


Vastuualuejohtaja
Marianne Aarrekangas
puh. 040 653 4057


Avohoidon ylilääkäri
Jarkko Heino