Rekisterinpitäjä: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Pyydän henkilötietolain (523/99) 26 §:n ja eReseptilain 61/2007) 16.3 §:n perusteella saada tietää, mitä tietoja:

Minusta

on tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin


Valitse rekisteri:


Nimi

Henkilötunnus

Asiakirjat/tiedot

Ajanjaksolta

Osoite

Puhelinnumero


Rekisterinpitäjä saa periä maksun tietojen antamisesta tarkastusoikeuden toteuttamiseen vain, jos edellisestä tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi ja tarkastuspyyntö koskee jo annettuja tietoja.