Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Reumatologian poliklinikka

Reumapoliklinkalle lähetetään potilaita, joiden epäillään sairastavan tulehduksellista reumatautia (nivelreuma, selkärankareuma, systeemisiä reumatauteja, vaskuliitteja), tai jos tarvitaan erikoissairaanhoidon kannanottoa reumataudin aktiivisuuteen tai hoitoon.  

Hoito toteutetaan yleensä yhdessä perusterveydenhuollon kanssa, jonne potilaat sitten ohjataan jatkoseurantaan taudin rauhallisessa vaiheessa.

Yhteystiedot

Reumatologian poliklinikka sijaitsee Kokkolan terveyskeskuksen (pääterveysaseman) huoneissa 20-21.


Avoinna:

ma - to klo 8-16
pe klo 8-14


Puhelinaika
ma-to klo 14–15


Sairaanhoitaja
puh. (06) 826 4051


Osastonylilääkäri
Matti Kiuru