Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Sandhem

Sandhem on hoivaosasto vanhuksille jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja huolenpitoa. Sandhemin yksikkö sijaitsee Sandbackan hoitokeskuksen kiinteistössä ja meiltä löytyy 18 paikkaa. Huoneista 16 on yhden hengen huonetta ja 1 kahden hengen huonetta. Kaikissa huoneissa on oma wc/suihku.

Palveluesimies vastaa yksikön toiminnasta. Yksikössä työskentelee sairaanhoitajia ja perus-/lähihoitajia. Kaikilla asiakkailla on omahoitaja. Viriketoiminnanohjaaja hoitaa aktiviteetit ja toimistosihteeri Teerijärvellä hoitaa laskutukset.

Asiakkaat Sandhemissa tarvitsevat enemmän sairaanhoitoa kun asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ja kriteerit päästäkseen hoivaosastoon on korkeammat. SAS-ryhmä päättää kuka pääsee Sandhemiin.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote ja haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista. Eettiset arvomme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuksia ja eri musiikkiryhmät käyvät vuorottain joka toinen torstai.

Laitoshoidossa olevalta vanhukselta peritään lakiin perustava maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Asiakas voi hakea hoitotukea. Vammaispalvelu myöntää kuljetuspalveluja myös palveluasukkaalle.

Yksikön paikkoja haetaan Soiten SAS-hoitajan kautta. Esitteitä saa yksiköstä.

Sandhemin omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot


Sandhem
Sokojantie 25
68500 Kruunupyy

Palveluesimies
Josefine Ådahl-Dahlnäs
puh: 040 806 5963

Toimistosihteeri
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843

Henkilökunta
puh. 040 806 5742

Asiakkaat
puh. 040 806 5745